Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. TalemålChevronRight
 5. Oppgaver om talemålet i endringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om talemålet i endring

Oppgaver til fagstoffet om endringstendenser i norsk talemål

Oppgave 1

Tre meninger om språkutvikling

Sylfest Lomheim, Per Egil Hegge og Helene Uri
Sylfest Lomheim (f.v.), Helene Uri og Per Egil Hegge

Sylfest Lomheim er tidligere direktør i Språkrådet, Helene Uri er språkforsker og forfatter, og Per Egil Hegge er journalist og kjent for språkspalten sin i avisa Aftenposten. Alle tre har klare synspunkter om språk og språkutvikling.

Lag en enkel oversikt over synspunktene de kommer med, og kommentér tre av dem.

Klikk på lenkene nedenfor for å se videoklippene:

Oppgave 2

Tendenser i talemålet i dag

 1. Hvorfor kan vi si at geolekter i dag er "på flyttefot?"
 2. Hvorfor har de språklige forskjellene mellom mennesker fra ulike samfunnslag blitt mye mindre i Norge de siste femti-seksti åra?
 3. Hva mener vi med regionalisering når vi snakker om talemålsutvikling?
 4. Hvordan blir norsk talemål i dag påvirket utenfra?
 5. Hvordan uttaler mange unge i dag ord som kino, kjøtt, kjæreste, kjede?
 6. Fins den samme tendensen også blant unge på hjemstedet ditt?
 7. Se videoklippet om r-lyden.
  • Vi kan uttale bokstaven r på to måter, som rulle-r eller som skarre-r. Hvilken r-lyd er lettest å lære?
  • Hvor i Norge bruker folk skarre-r?
  • Hvordan har skarre-r-en spredd seg i Europa?
 8. Se videoklippet " Ord kommer og går" med Sylfest Lomheim, tidligere direktør i Språkrådet.
  • Hvorfor skjer utskiftingen av ord i språket mye raskere i dag enn tidligere?
  • Lomheim sammenlikner ordforrådet til et menneske som levde for hundre år siden med ordforrådet til en person som lever i dag. Hvor mye av ordforrådet har de to felles, ifølge Lomheim?

Oppgave 3

Språkrådet kårer hvert år "årets nyord". Se Årets nyord 2018

 1. Årets nyord i 2017 var falske nyheter. I 2018 var årets nyord sjebnelandsmøte. Forklar bakgrunnen for at disse orda ble tatt i bruk.
 2. Forklar hvordan disse nye orda oppstod i 2010, og hva de betyr:
 • app
 • askefast
 • monstermast

Oppgave 4

Jobb gjerne sammen to og to.

Nasjonalbiblioteket har en digital tjeneste som heter Språkbanken. Her kan du se hvordan bruk av ord i publikasjoner har endret seg over tid. Åpne denne lenken i nytt vindu: Språkbanken N-gram

 1. Søk på disse ordene:
  • demokrati
  • quisling
  • månelanding
 2. Forklar de funnene dere gjør når dere sammenligner bruk av disse ordene i tidsrommet 1810 til 2013.
 3. Velg deretter selv tre nye ord som dere vil søke på. Merk at det ikke er mulig å søke på ord som er kommet til etter 2013. Del de funnene dere gjør med resten av klassen.

Læringsressurser

Talemål