Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. TalemålChevronRight
 5. Hva er en dialekt?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er en dialekt?

Oppsummeringsoppgaver til fagstoffet om dialekter, geolekter, sosiolekter og etnolekter.

 1. Begrepet dialekt kan brukes på to ulike måter. Forklar.
 2. Hva er standard østnorsk?
 3. Hvorfor finner vi språklige forskjeller mellom innbyggerne i større byer?
 4. Hva er en sosiolekt?
 5. Nevn noen eksempler på sosiolekter.
 6. Hva slags utvikling ser vi i talemålet i de større byene i dag?
 7. Hva kan disse endringene komme av?
 8. Hva er en etnolekt?
 9. Hvorfor har vi fått etnolekter i Oslo?
 10. Forsker Hilde Sollid har studert dialekten i Sappen i Nordreisa. Hvordan har denne dialekten oppstått?
 11. Er Sappen-dialekten den eneste dialekten i Nord-Norge som er påvirket av andre språk?
 12. Hva er en multietnolekt?

Læringsressurser

Talemål