Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. TalemålChevronRight
 5. Oppgaver om tale og skriftChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver om tale og skrift

Skriftspråket er et normert språk som vi lærer på skolen. Talemålet lærer vi fra vi blir født. Derfor er talespråket ikke bare et verktøy for kommunikasjon, men en viktig del av identiteten vår.

Kvinne ser på mobiltelefonen sin. Foto.

Oppgave 1

Les fagteksten Tale og skrift

 1. Hva er en dialog, og hva er en monolog?
 2. Forklar hva vi mener med at samtalen er dialogisk, mens skriftlig kommunikasjon (til vanlig) er monologisk.
 3. Hvordan vil du kategorisere sms-meldinger, chatting og Facebook-meldinger? Er de skriftlige eller muntlige? Dialogiske eller monologiske? Grunngi svaret.
 4. Skriftspråket i Norge er normert. Hva vil det si?
 5. Hva er fordelene ved å bruke et normert skriftspråk?
 6. Ser du noen ulemper?
 7. I hvilke sammenhenger bruker vi normert talemål i Norge i dag?
 8. Kan du nevne noen land der normert talemål blir brukt i langt større grad enn i Norge?

Oppgave 2

Språk og identitet

Se filmklippet med Frida Buschmann:

 1. Finn svarene på følgende spørsmål:
  • Hvor kommer Frida Buschmann fra?
  • Hvorfor reiste hun til Oslo som ung?
  • Hvor lenge er det siden hun reiste, tror du?
  • Hvordan kjennes det for henne å snakke Oslo-mål?
  • Hvordan reagerte Oslo-folk på dialekten og bakgrunnen hennes?
  • Hva gjorde disse opplevelsene med henne?
  • Hvordan endret holdningen til dialektene seg på 1970-tallet?
  • Hva synes Frida Buschmannt om nordlandsdialekten sin i dag?
 2. Bruk informasjonen du har funnet og lag et sammendrag av reportasjen. Skriv på sidemålet.

Oppgave 3

Dialekt i sms-meldinger

Se videoklippet "Bruker dialekt i sms".

 1. Elevene fra Gausdal som blir intervjuet i reportasjen, bruker dialekt i sms-er. Hvilken målform bruker de på skolen?
 2. Hvorfor foretrekker de å skrive sms-ene på dialekt?
 3. Ei av jentene har et eget ord for det å bruke dialekt i sms-er. Hva kaller hun det for?
 4. Nevn tre sjangrer der det etter ditt syn passer godt å skrive på dialekt, og tre sjangrer der det kan være en fordel å bruke standardmålet. Grunngi svaret.
 5. Skriv en kort tekst (ikke mer enn ei side) om talemålet ditt. Det kan for eksempel være en hyllesttale til dialekten din (gjerne skrevet på dialekt!). Men du kan også ta opp helt andre sider ved talemålet ditt om du vil.

Læringsressurser

Talemål