Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. TalemålChevronRight
 5. Oppgaver om dialektlandet NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver om dialektlandet Norge

Oppgaver om dialektenes status i Norge.

Oppgave 1

Se videoen "Dialektlandet Norge" og jobb med spørsmålene.

I videoen brukes begrepene urbanisering og industrialisering. Urbanisering er en samfunnsutvikling der mange flytter fra landsbygda til byene for å få seg arbeid der. Industrialisering er en samfunnsutvikling der arbeid som før ble gjort for hånd, blir tatt over av maskiner.

Spørsmål:

 1. Fagpersonen som blir intervjuet i denne filmen, er Unn Røyneland. Hva er yrket hennes, og hvor arbeider hun?
 2. Hva er navnet på gruppa vi møter først i filmen? Hva slags dialekt synger de på? Og hva betyr "rist med raua?
 3. Hva er den tradisjonelle definisjonen på en dialekt?
 4. Om vi tar utgangspunkt i denne definisjonen: Fins det noen i Norge som ikke snakker dialekt?
 5. Dialektene i Norge kan deles inn i fire hovedgrupper. Hvilke?
 6. Hva er den historiske grunnen til at vi har stor dialektvariasjon i Norge?
 7. I 1878 vedtok Stortinget at "Undervisningen i Almueskolen saavidt som muligt meddeles paa Børnenes eget Talesprog".
  • Hva vil det si?
  • Og hvorfor var dette vedtaket viktig for talemålsutviklingen i Norge?
 8. I den nasjonalromantiske perioden fikk noen dialekter økt status, mens andre ble vurdert som mindreverdige.
  • Tidfest den nasjonalromantiske perioden.
  • Hvilke dialekter fikk økt status, og hvilke dialekter ble sett ned på?
  • Hvorfor ble dialektene vurdert så ulikt?
 9. Hvilke dialekter var det Ivar Aasen i all hovedsak bygde landsmålet sitt på?
 10. Hva hadde det å si for talemålsutviklingen i Norge at industrialiseringen og urbaniseringen kom relativt seint i gang?
 11. Hvordan har jernbaneutbyggingen påvirket talemålsutviklingen i Norge?
 12. Beskriv den spesielle dialektsituasjonen på Tynset. Hva er det som har skapt dialektskillet på dette stedet?
 13. Hvorfor la folk tidligere om talemålet sitt når de flyttet til Oslo eller andre større byer?
 14. Hvordan endret holdningen til dialekter seg på 1970-tallet?
 15. Hva kan en mann signalisere ved å snakke "brei" dialekt?
 16. Hva vil det si å knote?
 17. Hva sier Unn Røyneland om dialektbruken i Norge i dag?
 18. Nevn minst fem kjente norske artister som synger på dialekt, og oppgi hva slags dialekt de bruker.
 19. Gi eksempler på politikere, næringslivstopper, idrettsutøvere og mediefolk som bruker dialekten sin i offentlige sammenhenger, og oppgi hvor i landet de kommer fra.
 20. I videoen "Dialektlandet" har det sneket seg inn et årstall som er feil. Vet du hvilket årstall det er?

Oppgave 2

Spørsmål til fagteksten Dialektlandet Norge.


 1. Hvilket språk er det felles opphavet for alle norske dialekter?
 2. Hvordan kan vi vite at det fantes ulike dialekter i Norge allerede i gammelnorsk tid?
 3. Når omtrent fikk de norske dialektene den formen de har i dag?
 4. Hvordan har landskapet vært med på å skape dialektforskjeller i Norge?
 5. Hvorfor har talemålet endret seg raskere i byene og i kystsamfunn enn i innlandet?
 6. Bergen har en særegen dialekt. Hva er det som har påvirket dialektutviklingen der?
 7. Se videoen om Høyangerdialekten nedenfor.
  • Hvordan oppstod dette målet?
  • Hva er det som særpreger dialekten?

Læringsressurser

Talemål