Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Nordiske språkChevronRight
 5. Hva kan du om dansk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan du om dansk?

 1. Hvor mange mennesker har dansk som morsmål?
 2. Hvor snakkes og/eller læres det dansk?
 3. Hvorfor er det relativt lett for en nordmann å lese dansk?
 4. Hvorfor er det relativt vanskelig for nordmenn og svensker å forstå muntlig dansk?
 5. Er dansk et ortofont språk? (= Er det godt samsvar mellom bokstaver og språklyder?)
 6. Hvilken dialekt har blitt til normen for hvordan moderne dansk skal uttales?
 7. Hva med de andre dialektene i Danmark i dag?
 8. Fornorsker danskene skrivemåten i fremmedord like mye som nordmennene gjør?
 9. Dansk har monoftongering.
  • Hva er monoftongering?
  • Gi eksempler på monoftongering.
  • Finner vi monoftongering i svensk og norsk?
 10. Dansk har såkalte bløte konsonanter.
  • Gi eksempler på ord med bløte konsonanter.
  • Hvor i Norge finner vi noe liknende? (Danskene uttaler nok disse konsonantene på en enda "bløtere" måte enn nordmennene.)
 11. Hvilken endelse får danske verb i infinitiv?
 12. Dansk har to grammatiske kjønn.
  • Hva heter de to grammatiske kjønnene?
  • Og hvilke to kjønn er det som har falt sammen?
 13. På dansk sier vi den lille pige, ikke *den lille pigen. Substantivet kan bare ha såkalt enkelt bestemt form, med bestemmerord enten foran eller etter substantivet.
  • Hva kaller vi det når substantivet får både foranstilt og etterhengt bestemt artikkel (den vesle jenta)?
  • Hvor vanlig er enkelt bestemt form i svensk og norsk?
 14. Dansk har stød.
  • Hva er dette?
  • Hva har norske og svenske ord i de ordene der dansk har stød?

Læringsressurser

Nordiske språk