Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Nordiske språkChevronRight
 5. Hva kan du om svensk?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan du om svensk?

Svar på spørsmåla

 1. Hvor mange mennesker snakker svensk?
 2. Hvor snakker man svensk?
 3. Har svensk dialekter?
 4. Hva er rikssvensk?
 5. Hvilke to bokstaver bruker svensk i stedet for æ og ø?
 6. Er det godt samsvar mellom tale og skrift i svensk?
 7. Svensk har monoftongering. Hva er dette? Gi eksempler.
 8. Svensk har to grammatiske kjønn, felleskjønn og nøytrum. Sammenlikn med de tre grammatiske kjønnene i norsk. Hvilke to kjønn har falt sammen til ett her?
 9. Det finnes en norsk dialekt som har felleskjønn. Hvilken dialekt er dette?
 10. Hva med dansk? Har dansk to eller tre kjønn?
 11. Har moderne svensk kasusbøyning, eller har kasus blitt borte slik som i moderne norsk?
 12. Hvilken ending får svenske verb i infinitiv?
 13. Hva heter infinitivsmerket?
 14. Verb i moderne norsk bøyes i tid, men ikke i person og tall. Hva med svensk?
 15. Sammenlikn norsk og svensk gradbøying av adjektiv. Hvilke likheter finner du?

Læringsressurser

Nordiske språk