Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. SpråklæreChevronRight
 5. Spørsmål om norske ordChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Spørsmål om norske ord

Se videoen og svar på spørsmåla nedenfor.

Jan Hognestad om norske ord
 1. Hvorfor er det lettere å skille ut enkeltord i skrift enn i tale?
 2. Hvordan definerer Jan Hognestad hva et ord er for noe?
 3. Hvor ligger trykket i de fleste norske ordene?
 4. Gi eksempler på norske ord som har trykket på andre stavelser enn det som er mest vanlig.
 5. Hva er spesielt med finsk og polsk språk når det gjelder trykk i ord?
 6. Du lærer kanskje et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Hvordan er reglene for trykkplassering i dette språket?
 7. Hva er det andre typiske trekket ved norske ord som Jan Hognestad nevner?
 8. Vi kan dele ordene inn i innholdsord og funksjonsord. Hva kjennetegner de to ordtypene?
 9. Innholdsordene kan bøyes ved hjelp av suffikser. Forklar hva suffikser er for noe, og gi eksempler på bøyning av ulike typer innholdsord.
 10. Hvilket ord er Norges nasjonalord?
 11. Hva slags verdier knytter vi til dette ordet?

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs