Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. SpråklæreChevronRight
 5. Spørsmål om vokaler i norsk talemålChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Spørsmål om vokaler i norsk talemål

 1. Hvor mange vokaler har vi totalt i det norske språket, og hva heter de?
 2. Gi eksempler på vokaler som vi uttaler med rundete lepper.
 3. Forandrer lydsystemet i et språk seg ofte eller heller sjelden?
 4. Har alle språk omtrent like mange lyder?
 5. Hva er vokalrommet?
 6. Tegn opp vokalrommet og plassér vokalene på rett sted.
 7. Har norsk flere eller færre vokaler enn de fleste andre språkenei verden?
 8. Hva med arabisk?
 9. Hva slags vokaler finner vi gjerne i språk som har få vokaler?
 10. Hvorfor kan det være vanskelig for en som har et annet morsmål enn norsk, å høre forskjell mellom norske vokaler (for eksempel mellom syl, sil, sel og søl)?
 11. Forklar ordene monoftong og diftong.
 12. Hva heter diftongene i det norske språket?
 13. Har alle norske dialektene de samme vokalene?
 14. Forklar begrepene monoftongering, diftongering og itakisme. Gi eksempler.

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs