Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. SpråklæreChevronRight
 5. Verb i norsk og engelskChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Verb i norsk og engelsk

Spørsmål

 1. Se på presensbøyningen av verb i norsk og engelsk (tabell 1). Hvilket språk har den enkleste bøyningen?
 2. Hvilken bøyningsending har de fleste norske (bokmåls-)verb i presens?
 3. Hvilken ending har verbene i tredje person entall i engelsk?
 4. Hva med I work, you work osv. - har disse verbformene bøyningsending?
 5. Verbene i det norske språket kan vi dele inn i to grupper, svake verb og sterke verb. Finner vi en tilsvarende inndeling i engelsk? Gi noen eksempler som underbygger svaret ditt.
 6. Se på tabell nummer to. Den viser at svake verb i norsk kan ha ulike bøyningsendinger i preteritum. Hvordan forholder det seg i engelsk?

1: Presensbøyning i norsk og engelsk

Person og tall Norsk (bokmål) Engelsk
1. person entall
jeg jobber I work
2. person entall
du jobber
you work
3. person entall han/hun jobber
he/she works
1. person flertall
vi jobber
we work
2. person flertall
dere jobber
you work
3. person flertall de jobber
they work

2: Preteritumsbøyning av svake verb

Infinitiv Presens Preteritum
å kaste
kaster
kastet/kasta
å lære
lærer
lærte
å leve
lever
levde
å spå
spår
spådde

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs