Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. SpråklæreChevronRight
  5. Øst møter vestChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Øst møter vest

Det norske språket er svært forskjellig fra det arabiske. Lydene er forskjellige, og reglene for hvordan ord settes sammen til setninger er forskjellige. I tillegg er måten vi skriver på helt forskjellig.

Hanna Karim og Astrid Engan sammenligner norsk og arabisk.

Språk er forskjellige

Astrid er født og oppvokst i Norge. Hun har lært norsk, fransk og engelsk på skolen, og hun har gått ett år på skole i Frankrike. Hanna kommer fra Irak. Morsmålet hennes er arabisk. Hun og familien bodde noen år i Tyrkia før de kom til Norge. Hanna behersker derfor både norsk, tyrkisk og arabisk.

Forskjellige språklyder

De minste byggesteinene i språket er språklydene. De kan settes sammen til ord med ulik betydning. Arabisk og norsk har mange felles lyder, men noen lyder fins i bare ett av språka. For eksempel fins ikke den norske y-lyden i arabisk.

Forskjellige språkregler

Norske ord er svært forskjellige fra arabiske ord siden norsk og arabisk tilhører ulike språkfamilier. Orda plasseres dessuten i ulik rekkefølge i norske og arabiske setninger. Både i arabisk og i norsk bøyer vi ord ved hjelp av endinger, men reglene for bøyning er forskjellige i de to språka.

Forskjellige skriftsystemer

I tillegg er det arabiske alfabetet helt ulikt det norske. Og som ikke det var nok: Arabisk skrives fra høyre mot venstre, ikke fra venstre mot høyre slik vi er vant til!

Det arabiske alfabetet. Tabell.
Tegna i det arabiske alfabetet er helt forskjellige fra de bokstavene vi bruker når vi skriver norsk. I tillegg skrives arabisk fra høyre mot venstre.

Språket er nøkkelen til verden rundt oss

Språkkunnskaper er viktige dersom mennesker skal kunne fungere side om side i et samfunn. De som bosetter seg i Norge, må lære norsk for å kunne bli en del av det norske samfunnet. De som allerede bor i Norge, må lære seg andre språk for å kunne kommunisere med mennesker i andre land. Derfor er det viktig å forstå hva som er typisk for det norske språket, og hvordan norsk skiller seg ut fra andre språk i verden.

I Første Mosebok, kap. 11 finner vi ei mytisk fortelling om hvorfor det fins mange språk i verden: Babels tårn

Læringsressurser

Språklære

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs