1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Språk og samfunnChevronRight
 5. Oppgaver om storbyspråk og multietnolekterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver om storbyspråk og multietnolekter

Oppgave 1

Les fagteksten Storbyspråk og multietnolektar

 1. Forklar begrepet urbanisering.
 2. Nye språktrender oppstår ofte i store byer. Hva kan være årsaka til dette?
 3. Hva er det som kjennetegner såkalt "kebab-norsk" og de tilsvarende svenske og danske multi-etnolektene "Rinkeby-svensk" og "perker-dansk"?
 4. Hvorfor velger forfattere som Maria Navarro Skarange, Zeshan Shakar og Jens Lapidus å bruke multietnolekter i sine romaner?

Oppgave 2

Se videoklippet "Romeo og Julie på kebab-norsk" . Dette stykket blei satt opp i 2007.

Romeo og Julie på "kebab-norsk".
 1. Hva heter forfatteren av den opprinnelige versjonen av Romeo og Julie?
 2. Hvor gammel er originalteksten?
 3. Hva var grunnen til at regissøren valgte å la karakterene snakke "kebab-norsk" og legge handlinga til et hip-hop-miljø?
 4. Hvem var det som gjendikta originalteksten til kebab-norsk?
 5. Hvilke kvaliteter (positive egenskaper) ved den såkalte kebab-norsken er det de to tekstforfatterne framhever?

Læringsressurser

Språk og samfunn