Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. Språk og samfunnChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Språk og samfunn

Majoritetsspråket et det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Men mange norske borgere har et minoritetsspråk som morsmål. Språket er et viktig signal på gruppetilhørighet. Det forteller hvor vi kommer fra, hva vi jobber med og hvem vi ønsker å være.

Profesor Bente Ailin Svendsen i samtale med unge om språk og identitet

Psykologer definerer identitet som de bevisste eller ubevisste forestillingene et individ har om seg selv. Vi har alle et bilde av hvem vi egentlig er, og vi har ønsker om hvem vi gjerne vil være.

Sosiologer er opptatt av at sosial identitet er knyttet til hvilke sosiale grupper vi identifiserer oss med – familien vår, lokalsamfunnet vi kommer fra eller gjengen vi tilhører.

Språket får større betydning som identitetsfaktor og identitetsmarkør når andre kjennetegn på at vi tilhører en bestemt kultur, blir borte.

Talemålet vårt henger nært sammen med den personlige og sosiale identiteten. Språket avslører hvilken sosial gruppe vi føler tilhørighet til.

 • Kjønn
  Det er forskjell på hvordan jenter og gutter og kvinner og menn uttrykker seg.
 • Alder
  Vi utvikler talemålet vårt fordi vi lærer gjennom hele livet. Ungdommer er ofte i opposisjon til voksne, og utvikler egne gruppespråkmarkører.
 • Utdannelse og yrke
  Vi utvikler en terminologi, et fagspråk, ut i fra hvilken utdannelse vi har, og hva vi jobber med.
 • Sosial status
  Vi snakker ulikt, ut fra hvilken sosial bakgrunn vi kommer fra. Vår økonomiske situasjon har noe å si for måten vi uttrykker oss på.
 • Kultur og miljø
  Talemålet vårt preges av hvem vi omgås, og hvilke personer vi er venner med, eller ønsker å bli venner med.

Læringsressurser

Språk og samfunn