Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Språket som systemChevronRight
 4. NynorskkursChevronRight
 5. Kva kan du frå før om svake verb?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Kva kan du frå før om svake verb?

Før du skal i gang med å lære om svake verb, start med å friske opp nokon fagomgrep. Sjekk kva du hugsar om verb!

Kva er verb?

Verb er ord som uttrykker ei handling, ein tilstand eller ein overgang.

 • Aktivitetsverb uttrykker ei aktiv handling: Eg hoppar. Dei syng.
 • Tilstandsverb uttrykker ein tilstand: Eg bur her. Katten ligg på sofaen.
 • Overgangs- eller endringsverb uttrykker ei endring: Skipet søkk. Han raudnar.

Hjelpeverb

Det finst ei lita gruppe verb som vi kallar hjelpeverb. Til denne gruppa høyrer verba å ha, å vere, å bli, å måtte, å skulle, å kunne og nokon få til.

Infinitiv

Grunnforma av verbet heiter infinitiv. Det er denne forma du finn som oppslagsord i ordlista og ordboka. Framfor infinitiven kan du sette infinitivsmerket å: å ha, å vere, å bu, å synge.

Tidbøying

Verb har tidbøying. Det vil seie at dei har ulike former som uttrykker notid, fortid eller framtid. Eksempel:

 • bur – budde – har budd – skal bu
 • kastar – kasta – har kasta – skal kaste
 • syng – song – har sunge – skal synge

Rotstaving og rotvokal

Rota til eit verb er det vi står igjen med når vi har tatt vekk endinga. Rota ber betydninga, endingane gir informasjon om tid Vi bruker verbet å leve som eksempel:

 • lev- (rot)
 • lev-e (infinitiv)
 • lev-er (presens)
 • lev-de (preteritum)
 • lev-d (perfektum partisipp)

Rotvokalen er, som namnet seier, vokalen i rotstavinga. Verbet å leve for eksempel har e som rotvokal.

Øving 1

Grunnleggande fagomgrep om verb

Svake verb

Vi deler inn verba i to hovudgrupper etter måten dei blir bøygde på: sterke og svake verb. Her konsentrerer vi oss om dei svake verba.

 • Svake verb har som regel ending i presens: eg kjøp-er, eg kast-ar.
 • Dei har ending i preteritum: eg kjøp-te, eg kast-a.
 • Dei har som regel same rotvokal i alle tider: eg kjøper – eg kjøpte – eg har kjøpt.
 • Perfektum partisipp av svake verb endar på -t, -d eller -dd: har kjøpt, har levd, har trudd.

Øving 2

Vi deler svake verb i nynorsk inn i fire grupper: a-verb, e-verb, j-verb og kortverb. Hugsar du kva som er typisk for verba i dei ulike gruppene? Sjå på eksempelverba nedanfor.

 1. Bøy verba i presens, preteritum og presens perfektum.
 2. Prøv å avgjere kva for eit verb som høyrer heime i kvar gruppe.
 • å kjøpe
 • å nå
 • å kaste
 • å fortelje

Læringsressurser

Nynorskkurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om adjektiv?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: adjektiv i nynorsk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om aktiv og passiv uttrykksmåte?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: aktiv og passiv form av verbet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om bestemmarord?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: bestemmarord

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om spørjeord?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om genitiv?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummeringsoppgåve: genitiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om pronomen?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: nynorske pronomen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: sterke verb

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: svake verb

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om substantiv?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du om substantivbøying i nynorsk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: substantiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: substantiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: verbbøying

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: pronomen og eigedomsord

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva kan du frå før om verb?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kva hugsar du frå e-forelesinga?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering: samsvarsbøying

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff