Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. NynorskkursChevronRight
  5. Adjektiv i nynorskChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • forklare kva eit adjektiv er
  • forklare omgrepa samsvarsbøying og gradbøying
  • bøye regelrette og uregelrette adjektiv korrekt på nynorsk
  • forklare reglane for bøying av adjektiv i nynorsk