Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som systemChevronRight
  4. NynorskkursChevronRight
  5. Øv på sterke verb: etappe 2ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Øv på sterke verb: etappe 2

Nokon vanlege sterke verb følger same bøyingsmønsteret som verbet å bryte:

INfinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å bryte

eg bryt

eg braut

eg har brote

å fryse

eg frys

eg fraus

eg har frose

å krype

eg kryp

eg kraup

eg har krope

å lyge

eg lyg

eg laug

eg har loge

å nyte

eg nyt

eg naut

eg har note / eg har nytt

Forklart på fagspråket: Desse verba får vokalskiftet yauo. Alle har lang y som rotvokal i infinitiv, og rotvokalen er y i presens, au i preteritum og o i perfektum partisipp. Lær deg verba og gjer deretter øvingane.


Læringsressurser

Nynorskkurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter