Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Det nasjonale og det globaleChevronRight
 5. Det flerkulturelle NorgeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Det flerkulturelle Norge

Oppgave 1

Det kan være mange årsaker til at man velger å innvandre til Norge.

 • Utdyp og forklar hver av kategoriene. Kan du finne innvandrergrupper du mener har innvandret i hver av kategoriene?
  • teknologisk
  • økonomisk
  • politisk
  • kulturelt

Oppgave 2

Hvorfor er begrepet "flerkulturell" uheldig på mange måter? Kan du finne et mer dekkende begrep?

Oppgave 3

Gå på nettsidene til ssb.no og finn aktuelle tall for innvandring til Norge.

 • Hvilke grupper dominerer innvandringen?
 • Hva kan årsakene være?

Oppgave 4

I dette klippet forteller en innvandrer om sitt første møte med Norge.

 • Hvis du ser på innvandrergruppene i statistikken, hvilke grupper tror du møter størst kulturavstand?
 • Hvilke grupper møter minst kulturavstand?
Det første møtet med Norge.

Oppgave 5

Finn eksempler på at dagens norske kultur er en kreolisert kultur, en blandingskultur som er blitt normalen.

 • Diskuter prosessene som fører til kulturendringene.
 • Bruk eksempler fra språk, matkultur, kleskoder og andre områder i samfunnet.

Læringsressurser

Det nasjonale og det globale