Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
  5. FlytteprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Flytteprosessen

Det kan være mange årsaker til flytting. For noen er det reiselyst og ønske om å oppleve noe nytt og fremmed. For andre er det krig og politisk uro eller forfølgelse som er utslagsgivende.

Ung kvinne sitter på en brun koffert. Grusvei. Foto.

Andre igjen opplever vanskelige levekår, hungersnød, desperasjon og blir derfor tvunget til å reise, selv om de egentlig ikke ønsker å flytte på seg, noe som ofte innbærer oppbrudd fra familie og venner.

Håpet om en ny framtid

For mange er det håpet om å skaffe seg en ny fremtid med sikker inntekt som kan gi et bedre liv for familien. Disse blir arbeidsmigranter, slik som mange av nordmennene som reiste til USA under den store utvandrerepoken. En slik utvandring følges gjerne av en fase med familiegjenforening, der en forsøker å samle familiemedlemmene. Ofte er det familiefaren som reiser først for å skaffe seg et arbeid, så følger resten av familien etter.

Det første året

Studier og håpet om en karriere kan være årsaker til flytting. Ekteskap kan også være en grunn til flytting. Med økende reising som følge av globalisering, er det mange unge som finner partner i et annet land. Såkalte blandede ekteskap eller partnerskap er blitt ganske vanlig i vårt eget land. Det er sjelden en finner sin tilkommende på nabogården, slik som var mer vanlig i det gamle norske bondesamfunnet.

Barn er "med på lasset"

Voksne flytter, barn flyttes. Barn flytter med andre ord fordi voksne rundt har tatt valg som de selv ikke har kontroll over. Dette gjør at en familie opplever flytting svært ulikt, noe som igjen gjør at følelse av hvor du hører til, hvem du er og hva du kan, ikke er så lett å svare på for ungdommer som det kan være for foreldrene. Dette er noe mange ungdommer har felles, uansett hvilken grunn foreldrene hadde for å flytte og hvor de flyttet fra.

Å miste nettverk

Fra et miljø der familien er integrert i et nettverk av venner og familie, må de gjøre et oppbrudd. Når dagen kommer, er det glede over at det som har vært planlagt i lang tid kan gjennomføres. Dette tilsvarer turistfasen vi har skildra før. Eller det kan være glede over å unnslippe en vanskelig situasjon eller forfølgelse i hjemlandet.

Men det er ikke bare de voksne, men også barna som opplever å miste nettverket av nære venner. Ofte følges gleden ved oppbruddet av en vanskelig fase, sjokkfasen, som vi beskrev i forbindelse med U-kurven. Også barna savner det de reiste ifra.

Ved ankomsten til Norge er en inne i en ny gledesrus. Målet er nådd. Endelig er de kommet frem. For de voksne kan denne «turistfasen» vare en stund, til de møter alle vanskeligheter ved å etablere seg på nytt, med nytt bosted, nytt språk, nye kulturelle koder og tilpasningsvansker. Da har trivselskurven lett for å dale igjen til «sjokkfasen», før en gradvis finner seg til rette og finner nye nettverk eller familie «nyorienteringsfasen».

Ankomst Noreg

Barn lærer fort

For barna er ofte ankomsten til det nye landet et brutalt sjokk. Ofte er de dårligere forberedt enn de voksne, og har heller ikke kunnet forutse konsekvensen av flyttingen. Uten språk, uten kamerater er det som å bli kastet ut i et stort hav og måtte svømme med en gang.

Når de endelig har begynt å finne seg til rette og finne venner, har kanskje de voksne kommet ut i en krise, der de må ta konsekvensen av flyttingen på godt og vondt. Barna lærer vanligvis språket fortere og har oftest en raskere tilvenning enn de voksne.

Følelsene kan veksle over tid: «Hvorfor reiste vi? Det var både idiotisk og dumt.» Savnet av det kjente og sikre forsterker uroen for fremtiden. Samtidig kan det være spennende og greit. Noe er blitt bra, noe svarer til forventningen, mens andre ting er bare rart og merkelig.

Alt dette er normale følelser og reaksjoner som mange migranter, både nordmenn og utlendinger, vil kjenne seg igjen i, særlig når flyttingen skjer over land- og kulturgrenser. Flytteprosessen kan også oppleves forskjellig for voksne og barn. (Reif, Selle, og Østby 2010).

Læringsressurser

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn