Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
 5. Kollektivistiske og individualistiske kulturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kollektivistiske og individualistiske kulturer

Hensynet til storfamilien, gruppen eller det sosiale nettverket er viktigst i den kollektivistiske kulturen. I en individualistisk kultur er man opptatt av seg selv og sin nærmeste familie. Her skal vi sammenligne og se hvilke konflikter som oppstår i møtet mellom de to tilnærmingene

Jente som danser langs en landevei. Foto.
Å være selvstendig og ta egne valg er viktig i en individualistisk kultur.

Å vokse opp i to kulturer

Barn som vokser opp mellom individualistiske og kollektive kulturer kan oppleve mange dillemaer. Foreldrene og minoritetssamfunnet de tilhører, forventer at de skal forankre sine verdier og holdninger i deres «vi»-kultur, mens lærerne, vennene, naboene og samfunnet for øvrig ønsker at de skal tilegne seg mest mulig av den individorienterte tenkningen. Det kan føre til konflikter som når det som oppfattes som moralsk riktig i den ene kulturen, anses som umoralsk i den andre.

I slike situasjoner er det viktig at de unge kan ha gode rådgivere som har innsikt i begge måtene å tenke på og prioritere på. Man må se mennesket bak fasadene og ikke bare kulturene de kommer fra. Her kan skolen ha en viktig oppgave.

En sammenligning

Med fare for å forenkle og skape stereotypier setter vi opp en tabell som gir viktige stikkord for de to konstruksjonene: kollektivistisk og individualistisk kultur. Disse karakteristikkene må ikke generaliseres til å gjelde for alle kollektivistiske og individualistiske samfunn.

Indidualistisk kulturKollektivistisk kultur
Familie
 • Kjernefamilie
 • Storfamilie
Individ/kollektiv
 • De individuelle interessene blir prioritert foran gruppas interesser.
 • Gruppas interesser prioriteres framfor individets interesser.
Samliv
 • Hvert individ velger livsledsager.
 • Livsledsager velges av familien.
Maktforhold
 • Individet bestemmer selv.
 • Regler og plikter som forhandlingsgrunnlag.
 • Ytre autoritet.
 • Patriarkalsk struktur.
 • Plikter og rettigheter er fastlagt.
Kjønnsroller
 • Rollene er likeverdige og symmetriske.
 • Rollene er hierarkiske med klare skiller mellom kjønnene.
 • Funksjonene er kjønnsdelte.
Oppdragelse
 • Man oppdras til selvstendighet og uavhengighet i forhold til foreldrene.
 • Forventning om mer selvstendighet i forhold til økende alder.
 • Man oppdras til å være lojal og lydig i forhold til fellesskapet.
 • Selvstendigheten innskrenkes med økende alder.

I denne tabellen har vi satt opp kjennetegnene ved de to kulturene mer detaljert.

Kollektivistisk kulturIndividualistisk kultur
«Vi»- kultur«Jeg»- kultur
Storfamilie:Mor, far, barn, søsken, tanter,onkler, besteforeldre, fettere, kusiner, nevøer, nieser, osv.Kjernefamilie:
mor, far, barn, søsken
Hierarki - rangordning
Likhet - likeverd
Positive verdier:
Positive verdier:
Lydighet, avhengighet
Selvstendighet
Underordning i hierarkietSelvrealisering
Respekt for autoriteter: «far»Gjensidig respekt - likhet
Ære «fars» el. gruppens meninger, behov, ønsker og målHa og hevde egne meninger, behov, ønsker og mål
Ærbare kvinnerLikestilling mellom mann og kvinne
Gode relasjonerSannhet, ærlighet
Negative verdier:Negative verdier:
Skam – tap av anseelseSkyld – dårlig samvittighet
Brudd krever oppreisningBrudd krever tilgivelse
Tvang og fysisk avstraffelsePsykologiske sanksjoner
DilemmaerDilemmaer
Lojal hjemme – motsatte verdier uteNok med seg selv – ser ikke andre
Søke hjelp hos familie og venner

Søke hjelp hos profesjonell

Læringsressurser

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn