Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
  5. Individualistiske kulturerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Individualistiske kulturer

I Norge har vi en ganske individualistisk kultur. Kjernefamilien er viktig, og vi blir oppdatt til å ta selvstendige valg. Likevel finnes det land der individet står enda sterkere. Kan du tenke deg hvilke land det er?

Shopping og valgfrihet

Familie-begrepet

Med familie tenker en her først og fremst på kjernefamilien: mor, far og barn. Tanter, onkler, fettere og kusiner blir oftere omtalt som slektninger, ikke som familiemedlemmer.

Med endrede familiemønster her til lands er det ikke uvanlig at mannen og kvinnen i et parforhold har barn fra tidligere forhold. De blir omtalt som «mine, dine og våre barn». Kjernefamiliebegrepet blir da mer uklart.

Selv-realisering

I en individualistisk kultur er man opptatt av «å realisere seg selv». Barna oppmuntres til å ta selvstendige valg. Når man snakker om respekt, mener man gjensidig respekt. Skal vi kreve respekt av våre barn, må vi også respektere dem som selvstendige individer.

Både foreldre og barnehagepersonell fremelsker den frie vilje: «Hva har du lyst til å lese i dag?». «Hvis du ikke vil ha på deg denne jakken, hvilken vil du da ha?» kan vi spørre et trassig barn. Dersom barnet setter seg imot de voksnes ønsker, bruker vi tid til å forklare barnet hvorfor det skal gjøre det vi vil.

Barnet lærer å gjøre egne, selvstendige valg, samtidig som det får frihet til å lære noe av valgene sine. Målet er selvstendighet og ansvarlighet.

Sannhet, ærlighet og samvittighet

Innenfor en individualistisk kultur kan kravet om sannhet og ærlighet være absolutt, selv om det kan føre til at relasjoner til enkelte personer kan skades. I stedet for å fokusere på skamfølelsen, legger vi vekt på skyld og samvittighet. Skyldfølelsen er individuell, den rammer samvittigheten til den enkelte.

Skyld er et individuelt brudd mot ens samvittighet eller mot Guds vilje. Det kreves tilgivelse for å gjenopprette bruddet.

Tenk over

I videoen over ser vi mor og barn på shoppingtur.

  • På hvilken måte illustrerer videoen sentrale kjennetegn ved en individualistisk kultur?
  • Hva sier moren om hvorfor hun, da hun var ung, ikke fikk velge fritt hva hun skulle ha på seg?
  • Tenker du at dissensen mellom mor og datter går mest på klassiske generasjonsmotsetninger, eller ulik kulturell påvirkning i oppveksten? Bruk fagbegreper.

Læringsressurser

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn