Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 4. Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunnChevronRight
 5. Holdninger, meninger og verdierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Holdninger, meninger og verdier

Oppgave 1

Mening:

 • Hvorfor er det lettere å skifte meninger enn holdninger og verdier?
 • Når lærebokforfatteren Øyvind Dahl oppsummerer hva kultur er, er ett av punktene "kultur som et meningsfellesskap". Hva er mening i denne sammenhengen?

Holdning:

 • Hvordan dannes en holdning?
 • Hva skal til for å endre en holdning?
 • Hva skal til for at DU skal endre en holdning?
 • Hvordan kommuniserer vi holdninger?

Verdier:

 • Hvordan dannes verdier?
 • Hva har de felles med holdninger, og hva skiller dem fra holdninger? Noen er villig til å ofre livet for en verdi. Hvordan kan verdier bety så mye for oss?
 • Er det noen verdier DU ville gått veldig langt for å forsvare? Hvilke? Vil du si at noen av disse er kulturelle verdier?
 • Hvorfor kan det være vanskelig å se hva verdiene våre er?
 • Hvordan er verdier nedfelt i en kultur?

Oppgave 2

Trekomponentmodellen: Ta for deg en holdning til noe. Lag tenkte personer som har samsvar mellom følelser, kunnskap og handling.

Eksempel: Frida, 18 år

 • er veldig opptatt av og glad i dyr (følelse)
 • mener å ha bevis for at dyrevelferd er veldig dårlig (kunnskap)
 • dermed spiser hun ikke kjøtt (atferd)
Modellen viser forholdet mellom holdningene dine, kunnskapen og følelsene du har og måten du handler på. Illustrasjon.
Trekomponentmodellen

Oppgave 3

Ofte er det konflikt mellom delene i en holdning. Se på bildet under: Hvor er konflikten her?

Dame som fyller bensin
Dame som fyller bensin

Diskuter:

Hvis du tenker på deg selv, har du eksempler på slike konflikter mellom de tre komponentene i en holdning du har til en gruppe mennesker (eldre, fjortiser, etniske grupper, folk med en annen seksuell legning enn deg, funksjonshemmede, trygdede)?

Oppgave 4

Holdninger til kjønn: Lytt til disse lydopptakene laget av elever ved Laksevåg videregående skole.

 • Hvilke holdninger kommer til uttrykk?
 • Hvordan kommer de til uttrykk?
 • Hvordan tror du disse holdningene er dannet?

Dialog mellom to ungdommer fra Askøy

0:00
Dialog mellom to ungdommer fra Askøy

Dialog mellom to ungdommer fra Loddefjord

0:00
Dialog mellom to ungdommer fra Loddefjord

Oppgave 5

Signifikante andre:

 • Hvem tenker du er dine signifikante andre som ungdom? Skriv en liste (ikke med navn, men funksjon: f.eks. venn, trener, idrettshelt) og sammenlign listen din med en annen. Hva er likt, og hva er ulikt? Reflekter over hvorfor.
 • Lag et portrettintervju med en person som du mener har bidratt sterkt til din kulturelle identitet (din signifikante andre). Hvorfor og hvordan har denne personen bidratt til å forme dine holdninger og verdier? Du kan eventuelt presentere denne personen i form av en billedcollage, der du prøver å få fram hvilken rolle denne personen har spilt.

Oppgave 6

Kognitiv dissonans:

 • Har du selv merket hvor vanskelig det er å gi slipp på noe du har trodd fullt og fast på, selv om det finnes sikre bevis på at det ikke stemmer?

  • Hvordan kan dette relateres til våre tanker om andre mennesker, og våre fordommer?
 • I en norsk skoleklasse oppdaget læreren at de fleste av elevene hadde en negativ holdning til somaliere. Dette oppdaget han da en elev med somalisk bakgrunn som ikke gikk i deres klasse, hadde tatt initiativ til en slåsskamp i skolegården. Det kom mange rasistiske kommentarer knyttet til somaliere rundt denne episoden i klasserommet. Det viste seg at denne klassen også hadde en norsk-somalisk elev, Ali. Da læreren påpekte overfor klassen at Ali jo hadde somalisk opphav og spurte dem om de også så på Ali på denne måten, svarte de: "Nei, ikke Ali, han er jo en av oss!"
 • Forklar dette i forhold til kognitiv dissonans.

Læringsressurser

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn