Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kulturell identitetChevronRight
  5. Dynamisk kulturell identitetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dynamisk kulturell identitet

En del av identiteten din er knyttet til kulturen du vokser opp i og blir påvirket av. Du deltar i flere fellesskap, og er i stadig forhandlinger om verdier og hvem du vil være. Dette er en dynamisk tilnærming til å forklare kulturell identitet.

Smilende multietnisk ungdom. Begge kjønn. Foto.

Den beskrivende kulturforståelsen vil knytte kulturell identitet til noe vi har felles, som en folkesjel. Dersom vi tar utgangspunkt i det dynamiske kulturbegrepet, blir forståelsen av kulturell identitet noe annerledes:

Kulturell identitet skapes mellom mennesker i bestemte situasjoner. Vi opptrer på ulike sosiale arenaer i møte med andre, og dessuten mobiliserer vi ulike deler av vår identitet i slike møter mellom mennesker. Vi kan faktisk ha flere identiteter som delvis overlapper hverandre og som skapes i møtet mellom mennesker.[1]

Identitet har mange dimensjoner

For å illustrere dette, kan vi forsøke oss med modellen nedenfor. Den forsøker å vise at det er mange dimensjoner i det vi kaller vår identitet. Vi deltar i mange fellesskap på en gang, vi etablerer relasjoner til andre mennesker der vi spiller ut vår egenart og måler oss selv i forhold til andre mennesker. Identitet blir, på samme måte som kultur, et resultat av sosial forhandling.

Modell som viser at identiteten til en person påvirkes av mange forhold. Illustrasjon.
Identiteten vår har mange dimensjoner.

Modellen viser flere av dimensjonene knyttet til vår identitet: Hvem er jeg? I forhold til meg? I forhold til andre mennesker? I hvilken grad spiller forhold som familie, utdannelse, etnisk tilhørighet, språk, religion, nasjonalitet, alder, politisk syn, kjønn og venner inn? Modell tilpasset etter Hylland Eriksen[2]

Tenk over: Hvem er du? Bruk modellen over til å fylle ut det som er med på å forme din identitet.

Møter mellom mennesker

De ulike dimensjonene eller relasjonene kan overlappe hverandre og slik bidra på ulike måter til vår dynamiske identitet. Identitet er etter denne synsmåten et relasjonelt begrep:

Identitet er knyttet til lokale relasjoner mellom bestemte personer. Identitet kan forståes som en fortelling skapt i møtet mellom en forteller og en tilhører, hvor fortelleren (du) forsøker å skape sammenheng mellom ulike fortellinger om seg selv (deg selv).

Kulturell identitet skapes gjennom erfaringer fra barndom, kontakt med foreldre, likesinnede, andre og utdanning. Denne skapelse slutter aldri, siden mennesker i et samfunn stadig mottar og adopterer nye impulser gjennom kommunikasjon med andre. Kulturell identitet er derfor en form for sosial identitet som er konstruert i relasjoner til andre mennesker i en gitt tidsperiode.[3]

  1. 1«Modernity and its Futures». McGrew, Tony Hall, Stuart Held, David. Polity. 1992.
  2. 2«Flerkulturell forståelse». Eriksen, Thomas Hylland. Tano Aschehoug. 1997.
  3. 3«The practice of intercultural communication». Jensen, Iben. 2003.

Læringsressurser

Kulturell identitet