Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kulturell identitetChevronRight
  5. Hvordan blir vi den vi er?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvordan blir vi den vi er?

Hvordan finner vi "oss sjæl"? Hva former vår identitet? Kan vi se på identitet som noe stabilt? Vi skal vi se nærmere på identitetsbegrepet og knytte det til kultur.

Ringer i vann i et tjern. Foto.
Hvem og hva befinner seg i sirklene utenfor kjernen din og er med på å forme din idenitet?

Personlig identitet

Det er vanlig å se på ungdomstiden som en periode i livet der en skal «finne seg selv», det vil si en personlig kjerne i sin selvoppfatning. Denne kjernen finner en frem til ved å sammenligne seg selv med andre. Når du finner denne kjernen, har du funnet din personlige identitet. Det antas at den er noenlunde stabil: "Jeg er den jeg er i dag, som jeg var i går og vil være i morgen."

Dette blir av og til fremstilt som konsentriske sirkler, der hver sirkel illustrerer hva som ligger utenpå kjernen, ego, seg selv. Utenfor ego finner du familie, slekt, bosted, region og nasjon, og kanskje kontinent eller menneskeheten.

Modell med seks sirkler utenfor hverandre som viser hva som ligger utenpå ego. Illustrasjon.
Identitetssirkelen

Vi kan være enige om at modellen som er presentert her virker besnærende enkel, men at den ikke gir noe godt bilde av en persons identitet.

Grunnen er at identiteten neppe er så stabil som en vil tenke, den forandrer seg i samspill med andre mennesker. Vi aktiviserer ulike deler av vår identitet etter hvem vi er sammen med. Vi foretar en rekke valg og derigjennom konstruerer vi vår egen identitet som ofte blir som en slags livsfortelling, en fortelling som hele tiden forandrer seg. Denne fortellingen er dynamisk.

Sosial identitet

Vår personlige identitet er tett sammenvevd med det vi kunne kalle en sosial identitet. Den er ikke en fast og uforanderlig del av oss selv, men blir til når vi sammenligner oss selv med andre. Sosial identitet er vår forståelse av hvem vi er og hvem andre mennesker er, og andre menneskers forståelse av hvem vi er. Sosial identitet er altså relasjonell, den vokser frem av en relasjon til andre mennesker.

Læringsressurser

Kulturell identitet