Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  4. Kulturell identitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kulturell identitet

Identitet er et vanskelig ord og brukes på mange måter. Selve ordet kommer fra latin. Idem betyr «det samme». Det refererer til sider ved en person, gruppe eller kultur som antas å være mer eller mindre uforanderlig over tid.

Uklart bilde av en ung gutts speilbilde. Foto.

Hva ser du i speilet?

Identitet er det man ser når man ser seg selv i speilet.[1] Hva ser du? Gutt, jente, kviser i ansiktet? Har det med alderen å gjøre? Er alder viktig? Ser du en person som har bestemte foreldre, søsken, naboer eller venner?

Ser du en person som har bestemte meninger, som har en bestemt sosial bakgrunn, en som tilhører en bestemt religion, nasjon eller etnisk gruppe? Ser du en bestemt hudfarge? Et individ med en bestemt personlighet?

Alder, kjønn, hvem vi ligner på, etnisk,religiøs og poltisk tilhørighet og sosial bakgrunn; alt dette og mye mer har med identitet å gjøre. De gruppene og kategoriene vi tilhører, gjør oss til dem vi er. Alt det du er er kanskje ikke engang synlig i speilet.

To betydninger i dagligtalen

For det første snakker vi om identitet i betydningen av at det er mulig å identifisere en person for eksempel ved å sjekke legitimasjon og personnummer. Da har vi en entydig identifikasjon.

For det andre bruker vi ordet identitet som et uttrykk for det som en person eller gruppe oppfatter seg selv som, eller det andre oppfatter som konstant ved personen eller gruppen. I denne betydningen har det med tilhørighet å gjøre. Hvem identifiserer jeg meg med? Hvem er jeg? Når vi svarer på disse spørsmålene, beveger vi oss i retning av psykologien. Det er faget som studerer menneskers adferd, oppførsel og reaksjoner og mentale prosesser, tanker og drømmer.

  1. 1«Flerkulturell forståelse». Eriksen, Thomas Hylland. Tano Aschehoug. 1997.

Læringsressurser

Kulturell identitet