Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
 5. Analyser en kommunikasjonssituasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser en kommunikasjonssituasjon

Dere skal nå bruke det dere har lært i emnet "Kommunikasjon og samhandling til å gjennomføre en undersøkelse og en analyse. Oppgavene er ulike steg i arbeidet fram mot en rapport og en framføring.

Oppgave 1

Dere kan begynne med en «idémyldring»: Hva skal dere drøfte?

 • En kommunikasjonssituasjon som innebærer kultur?
 • En tekst?
 • En samtale?
 • En film?
 • En utstilling?
 • Musikk og ungdom?
 • Moter?
 • Bruk «oppskriften» formål, problemstilling, avgrensning, presisering, gjennomførbarhet.
 • Fordel deltemaer som de ulike medlemmene i gruppen skal arbeide med.
 • Tenk også på at resultatet av undersøkelsen til slutt skal presenteres for klassen.

Oppgave 2

Dere skal nå arbeide videre med samme oppgave.

 • Hva slags datamateriale trenger dere for å løse oppgaven?
 • Hvordan skal dataene konstrueres?
 • Skal dere bruke intervju, observasjon, deltakende observasjon, dokumentasjon eller en kombinasjon av noen eller alle disse metodene?
 • Fordel oppgavene i gruppen: Noen kan lage en intervjuguide og gjennomføre intervjuer, andre kan observere, noen kan finne dokumentasjon: skriftlig, bilder, film, lyd eller annet.
 • Husk å gjøre avtaler med de dere skal jobbe blant.

Tips! Lag et skjema med oppgaver, tidsfrister og hvem som har ansvaret for hver del.

Oppgave 3

Nå skal dere drøfte og analysere datamaterialet dere har produsert.

 • Skaff dere oversikt over hva slags data dere har samlet.
 • Gjør et utvalg.
 • Finn teorier og modeller som kan hjelpe dere til å strukturere stoffet og bearbeide det.
 • Bruk teoriene på datamaterialet.
 • Har dere det dere trenger, eller må dere supplere med innhenting av flere data?
 • Resultatet av undersøkelsen skal formidles. Hvordan vil dere gjøre det?
 • Når dere skriver rapporten fra undersøkelsen, kan dere også foregripe det som er omtalt i artikkelen om presentasjon; det kan gi en pekepinn om hva dere vil ta med i rapporten

Oppgave 4

Reflekter over personvern og opphavsrett i arbeidet dere har gjort:

 • Hvilke etiske problemstillinger har dere stått overfor?
 • Hva har dere gjort for å sikre personvern og opphavsrett?
 • Hvilke refleksjoner har dere gjort i forhold til at dere er selv en del av undersøkelsesprosessen?
 • Hva har dere gjort med respekt og toleranse?
 • Har dere støtt på andre etiske utfordringer?

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling