Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
  5. DokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon

Formålet med et feltarbeid er å samle inn dokumentasjon som kan brukes i senere analyser. Vi kan bruke muntlige teknikker som samtale og intervju, eller vi kan bruke observasjon.

Arkivhyller i et bibliotek. Foto.
Dokumentasjon kan du finne i et bibliotek.

Eget eller lånt?

En kan gjerne samle tekster, ta bilder eller filme for å dokumentere det som observeres. En bør her skille skarpt mellom det som er resultatet av egen forskning og det som man har lånt, kopiert, eller sitert fra andre.

Det er helt greit å bruke materiale som andre har samlet når man skal studere et fenomen eller et folkeslag. Det finnes bøker, artikler, filmer, bilder og lydopptak som kan brukes på nytt ut fra det som er formålet for vår undersøkelse. Internett kan også være en viktig kilde til informasjon.

Oppgi kilder og referanser

Men, og det er et viktig men: Dersom man bruker andres materiale, er det god skikk å oppgi hvor det kommer fra, hvem som har skrevet artikkelen, boken, laget filmen, eller fotografert bildene.

Når man skriver en fagartikkel, skal man alltid oppgi referansene, altså kildene man har brukt. Og dersom det er et sitat, skal man ha med sidetallet der sitatet er hentet fra. Sitatet skal også være riktig sitert. Det er viktig å ha riktig referanse dersom man har hentet opplysningene på Internett. Det samme gjelder bruk av andres bilder, filmer og musikkopptak. Opphavsretten gjelder generelt.

Råd om riktig kildebruk finner du her.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling