Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
  5. ObservasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Observasjon

I noen situasjoner kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en undersøkelse ved hjelp av observasjon. Du kan ta lydopptak, filme og stille spørsmål til deltagerne i gruppa du observerer. Det er viktig for resultatet at deltagerne får tillit til deg.

Kvinnelig tolk. Foto.
Av og til er det bruk for en tolk.

Sitat

Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskaper, men i å se med nye øyne. Marcel Proust[1]

Observasjon er en mye brukt metode innen samfunns- og kommunikasjonsforskning. Det er oftest ønskelig at den som vil observere gjør seg kjent for gruppen som skal observeres og at disse gir sitt samtykke til at observatøren er til stede. Derfor er det på sin plass å presentere seg og fortelle hvilket formål en har med observasjonen.

Etablere tillit

Dersom man skal få utbytte av en slik observasjon, kan det være viktig å ha oppnådd tillit i den gruppen en skal arbeide blant. Det kan ta tid å bli kjent og akseptert. Det kan ofte være en snarvei dersom en blir introdusert av en som kjenner gruppen og allerede har den tillit i gruppen som er forutsetningen for en meningsfylt tilstedeværelse.

Når tillitsforholdet er etablert, kan en fritt bevege seg rundt, observere og stille spørsmål til medlemmer av gruppen. Også her kan en ta notater for senere bruk, hvis det er relevant. Dersom man for eksempel skal studere oppførselen i en barnehage, kan også videoopptak være relevant. Man kan også velge å følge bestemte barn i løpet av dagen.

Lydopptak og film

Observasjon med lydopptak kan være en fin metode dersom vi skal ta opp en samtale som etterpå skal transkriberes og analyseres. Ved at du noterer, eller filmer kroppsspråket under samtalen, kan dette trekkes inn i analysen. Likeså tilbakemeldingssignaler, turtaking og overlapping.

Deltakende observasjon

En vanlig metode i sosialantropologisk forskning er deltakende observasjon. Det er en videreføring av observasjon som er beskrevet over.

Feltarbeid

Dersom man vil komme «på innsiden» av en kultur, kan det være nyttig å delta i aktiviteter og arbeid som mennesker i kulturen er engasjert i.

Denne typen forskning kalles ofte feltarbeid og kan kombineres med andre metoder, som for eksempel intervju. På samme måte som ved intervju, er det viktig at en selv har avklart hva det er en vil få kunnskap om ved å delta i kulturen.

Målet er ofte å ikke skille seg nevneverdig ut fra de man observerer, derfor bør en kle seg mest mulig på samme måte og delta sosialt i samtale og diskusjoner og ta i bruk de samme redskapene som deltakerne bruker.

Notater, film og assistent

Også her kan det være aktuelt å ta i bruk notater, kamera eller filmopptaker for å dokumentere det som observeres. Dersom man deltar i en gruppe der man heller ikke kjenner språket, er det ganske vanlig å skaffe seg en feltassistent og tolk som kan oversette både språklige og kulturelle koder.

  1. 1«På sporet av den tapte tid». Proust, Marcel. 1927.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling