Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
 5. IntervjuChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Intervju

I en kulturanalyse søker vi ofte forklaringer på noe man har funnet, ut for eksempel i en spørreundersøkelse. Da er et dybdeintervju aktuelt for å få fram flere detaljer og informasjon om hva som ligger bak svarene i undersøkelsen.

Nærbilde av kvinnehånd som holder en orange mikrofon. Foto.

Intervjuet kan være med en person eller en gruppe, eller flere personer. Det kan være et helt ustrukturert intervju, der forskeren og intervjuobjektet prater om løst og fast. Men mest vanlig er det at forskeren ønsker å spørre om intervjuobjektets erfaring vedrørende en spesiell sak. Da bruker man et semi-strukturert (halv-strukturert) intervju, der en har notert enkelte punkter en ønsker svar på.

Eksempel

Dersom man med en spørreundersøkelse har funnet ut at ungdom i dag røyker mindre enn før, kan man bruke dybdeintervjuer for å finne forklaringer på hvorfor ungdom røyker mindre.

Intervjuguide

Vi anbefaler at du utarbeider en intervjuguide som skisserer de spørsmålene du vil ha svar på. Man behøver ikke å følge intervjuguiden til punkt og prikke, det kan også godt hende at intervjuobjektet kommer med synspunkter i en annen rekkefølge enn man hadde tenkt, eller at enkelte svar åpner for nye spørsmål. Men det kan være viktig at en i løpet av intervjuet får dekket de områdene som er tatt med i intervjuguiden.

Eksempel på intervjuguide

Her har vi lagd et forslag til en intervjuguide der temaet er musikk, identitet og ungdomskultur:

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan musikk inngår i unges identitet i hverdagen.

Introduksjon

Fortell hva det er du gjerne vil vite noe om. For eksempel: Jeg er interessert i å høre hva musikk betyr for deg i hverdagen.

Intervjutemaer:

 • Musikkforbruk
  • Når hører du på musikk? Går du på konserter? Hører du musikk hjemme? Laster du ned musikk fra nettet - hvordan?
 • Ditt forhold til musikk
  • Har du selv spilt musikk? Hvilke instrumenter? Har du sunget? Liker du selv å synge? Synger du i kor? Kunne du tenke deg å opptre med musikk? Er musikk sosialt? Hvem hører du musikk sammen med? Er det en type musikk som du liker best å høre alene? Er det noen musikk som både du og din familie liker?
 • Musikksmak
  • Kunne du bli venn eller kjæreste med en som har en helt annen musikksmak? Kan en bidra til at venner lærer å like annen type musikk? Kan man se på folk hvilken musikksmak de har?
 • Identitet
  • Hvor viktig er musikken for deg? Vil du si at den er en del av deg? Hvor mye er du påvirket av andre?

Intervju eller spørreundersøkelse?

Man kan ikke generalisere ut fra et enkelt intervju. Men hvis man møter bestemte holdninger eller verdier i et slikt intervju, så betyr det at de finnes. Dersom man for eksempel har funnet ut at ungdoms musikksmak er mer variert enn en hadde trodd i utgangspunktet, kan en lage spørreundersøkelser for å finne ut hvor utbredt ulike musikkformer er blant ungdommen. Da er man over på en kvantitativ metode.

Skjemaer for en spørreundersøkelse må som regel forenkles for å kunne sendes ut til mange på en gang. Da får man ikke frem individuelle variasjoner. Men man kan for eksempel gjennomføre dybdeintervjuer for å undersøke hvorfor de ulike ungdommene foretrekker den bestemte typen musikk. En kvantitativ metode kan altså suppleres av en kvalitativ metode og omvendt.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling