Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Kommunikasjon og samhandlingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og samhandling

I denne delen av emnet kommunikasjonsteori skal vi lage et oppsett og gi råd for hvordan en kan gå fram for å samle inn datamateriale for analyse av ulike kommunikasjonssituasjoner, spesielt samtale.

Illustrasjon. To personer som kommuniserer. Foto.

Læreplanen i kommunikasjon og kultur 3 krever generelt at man analyserer og drøfter, men disse målene er særlig sentrale:

Kommunikasjon:

 • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
 • samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det
 • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

Hva og hvordan?

«Før jeg ved, hva jeg skal undersøge, kan jeg ikke vide, hvordan jeg skal gjøre det» Jette Fog, 1979.[1]

Kommunikasjon og samhandling er så komplekst og variert at det er vanskelig å lage en «oppskrift» som kan gjelde i alle situasjoner. Du skal i alle tilfeller samle inn data og drøfte det i lyset av ulike teorier.

Vi har valgt å presentere disse temaene som er relevante i de fleste undersøkelser og analyser:

 • Formål og problemstilling
 • Avgrensning og presisering
 • Gjennomførbarhet
 • Metode og metodevalg
 • Dokumentasjon
 • Drøfting og analyse
 • Etikk
 • Presentasjon
 1. 1«Metodevalg og metodebruk». Holme, Idar Magne Solvang, Bernt Krohn. TANO. 1996.

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling