Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonsteoriChevronRight
 4. Språk og samtaleanalyseChevronRight
 5. Turtaking og overlappingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Turtaking og overlapping

Oppgave 1

Husker du hva disse begrepene betyr, og kan du gi eksempler på dem:

 • mimikk
 • gester
 • pragmatikk

Oppgave 2

Gjør observasjoner som viser hvordan dere gir turtakingssignaler i en muntlig samtale.

 • Hvordan får du ordet, og hvordan tar du ordet i en diskusjon med dine kamerater?
 • Hvem tar ordet i diskusjoner i klassen? Har dere en ordstyrer? Er det noen som tar rollen som ordstyrer? Er det noen som tar ordet fra de andre?
 • Hvem tar ordet i elevrådet? Hvem er ordstyrer? Hvordan sørger han eller hun for at alle får sin tur? Eller er det noen som «overkjører» de andre hele tiden?

Oppgave 3

I første del av denne videoen forklarer skuespiller Tom Larsen om bruk av mimikk i forbindelse med rollekarakteren "Øllik".

 • Legg merke til mimikken i reklameinnslaget i starten og drøft med en medelev: Hvordan tolker dere de ulike utrykkene?
 • Oppsummer det Tom Larsen sier om bruk av mimikk. Var noe av dette nytt for deg? Diskuter med en medelev.
Fra manus til rolle

Læringsressurser

Språk og samtaleanalyse