Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Ulike analysemodellerChevronRight
  5. DiskursanalyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskursanalyse

Oppgave

Lag en diskursanalyse av en konfliktfylt debatt. Dere kan for eksempel velge mellom nedenstående diskurs-eksempler, eller finne andre aktuelle tema:

  • Privatbil kontra kollektivtransport.
  • Riving av et verneverdig hus for å bygge ny vei eller skole.
  • Bruk av religiøse symboler i offentlig miljø.
  • Kvinnens deltakelse i samfunnslivet ut fra en historisk diskurs.
  • Fører betegnelsen «utviklingsland» til stakkarsliggjøring av stolte kulturer?

Drøfting

Velg elementer fra ti-trinns-modellen i dette kapitlet for å finne diskursive begreper til drøfting av den valgte problemstillingen. Hvordan konstrueres virkeligheten? Hvordan endres den?

Metode

Finn argumenter for og imot disse problemstillingene i presse og andre medier, Internett, folkeopinion og offentlig debatt.

Læringsressurser

Ulike analysemodeller