Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Ulike analysemodellerChevronRight
  5. Hermeneutisk analyseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hermeneutisk analyse

Oppgave

Den norske kirke har ved ulike anledninger endret syn på muligheten for å ansette homofile i kirkelige stillinger.

Bruk den hermeneutiske analysemodellen for å kartlegge hvorfor og hvordan endringer tross alt har skjedd over tid.

Drøfting

Bruk den hermeneutiske sirkelen for å analysere de tre fasene: forforståelse, forståelse og etterforståelse.

  • Ut fra den forforståelse som fantes, hva var det som brakte inn en ny forståelse?
  • I hvilken grad har etterforståelsen bidratt til ny forforståelse, som igjen kan føre til ny forståelse?
  • Hva er det som gjør at endringer i syn er ekstra vanskelig å få igjennom i en institusjon som Den norske kirke? Hvorfor oppstår likevel endringer?

Metode

Søk på Internett opplysninger om Den norske kirke og homofili.

  • Parallell sak: Alminnelig aksept av kvinnelige prester, noe som tidligere var utenkelig og ubibelsk.

Læringsressurser

Ulike analysemodeller