Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Ulike analysemodellerChevronRight
  5. Prosessorienterte analysemodellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Prosessorienterte analysemodeller

Den klassiske kommunikasjonsmodellen du lærte om i KK1 er en prosessanalyse. Også kulturfiltermodellen er et eksempel på analyse av prosesser. I KK3 skal vi se nærmere på andre nyttige modeller.

Avis i brevsprekk. Foto.
I kulturfiltermodellen er mottakeren ikke er en passiv postkasse som mottar meldinger, men en aktiv konstruktør av mening.

Den klassiske kommunikasjonsmodellen

Litt repetisjon fra KK1: Modellen forklarte kommunikasjonsprosessen, med fokus på avsender, tegn, melding og mottaker. Vi forklarte prosessen i forløpet av kommunikasjonen ved å innføre begreper som innkoding, avkoding og støy. Også tilbakemelding og koder ble nevnt. Vi sa at det vi formidler er tegn, eller flere tegn satt sammen i en melding. Vi skilte mellom melding og budskap. Når vi sier budskap her, tenker vi på melding som er tilskrevet mening.

Kulturfiltermodellen

Litt repetisjon fra KK1: Det som skiller kulturfiltermodellen fra den klassiske kommunikasjonsmodellen, er at en legger større vekt på mottakerens rolle. Vi sa at mottakeren ikke er en passiv postkasse, men en aktiv konstruktør av mening. Mottakeren må aktivt hente ut informasjonen som blir sendt han/henne og tilskrive mening ut fra sin erfaring og forståelse av situasjonen.

Tegnene som blir brukt, samt innbyrdes relasjoner og konteksten, er viktig for å tilskrive mening til den meldingen som mottas.

Andre modeller

Begge de nevnte modellene er eksempler på prosessanalyse. Vi er opptatt av prosessen ved å overføre en tanke eller en idé fra avsender til mottaker. I denne delen skal vi ikke bruke mer plass til slike analysemodeller etter som de er beskrevet utførlig tidligere og også brukt i mange eksempler. I stedet skal vi innføre andre nyttige modeller.

Læringsressurser

Ulike analysemodeller