Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Medier ChevronRight
  5. Fra massemedier til personlige medierChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fra massemedier til personlige medier

Medieutviklingens nyeste tendens er overgangen fra massemedier til personlige medier. De nye generasjonene med bærbare datamaskiner gjør det mulig for brukerne å delta på en helt annen måte enn det var mulig med de klassiske massemediene.

Wikipedia. Foto.
Wikipedia

Ved at brukerne selv skaper innholdet, har nettet, eller web'en, utviklet seg til et nytt medium. Utviklingen av raske søkemotorer har bidratt til økt anvendelighet.

Person skriver SMS. Foto.

Wikipedia og SMS

En god illustrasjon er oppslagsverket Wikipedia som ut fra en sped begynnelse har vokst til et verdensomspennende idealistisk tiltak. Brukerne skriver selv inn tekstene som andre kan ha nytte av.

Teknologien oppmuntrer til kreativitet og nydannelser som ofte er skapt av brukerne selv. Det var også brukerne som utviklet SMS eller Instant Messages.

Blogger og sosiale medier

Enterknapp på tastatur hvor det står blog. Foto.

Brukerne opprettet blogger som det nå finnes millioner av. Oppfinnsomme amatører er blitt gründere og har utviklet systemer for sortering og deling av informasjon av typen YouTube.

Deretter kom dannelsen av sosiale nettverk som Facebook, Instagram, Twitter og Flickr.

Googles applikasjoner med tilbud av gratis programvare over nettet er blitt en hard konkurrent for betalingstjenester.

En viktig forskjell

Ved den klassiske massekommunikasjonen er mottakerne mange og ukjente for avsenderen. Muligheten for tilbakemelding fra mottakerne er liten eller ingen. Presse, radio, fjernsyn og film er eksempler på massemedier.[1] Internett kan også ses på som et massemedium, mottakerne er mange og spredte, ofte også ukjente for avsenderen.

Internett kan formidle det samme budskapet til mange slik som klassiske massemedier. Samtidig kan Internett formidle individuelle meldinger over store avstander slik som telefonen og telegrafen. Verdensveven er på samme tid både et massemedium og et personlig medium.[2]

Mottakerne på Internett har på en helt annen måte mulighet for å gi tilbakemeldinger, delta i diskusjonssamfunn og avstemninger og slik være avsendere. Når enkeltindivider lager hjemmesider, blogger og er med i sosiale medier, inviterer de også til deltakelse og personlig kontakt.

Brukeren av Internett har også muligheten ved hjelp av søkemotorene til å oppsøke spesifikk kunnskap på nettet. Hun eller han kan abonnere på nyhetstjenester og få nyhetene servert direkte på skjermen i det øyeblikk nyhetsleverandøren sender ut en melding. Brukeren kan kjapt undersøke rutetabeller, værmeldingen, kjøpe bussbilletten eller sjekke veiforholdene på ulike app'er før hun legger ut på en reise. På den måten blir mediet i hvert fall brukt på en personlig måte.

  1. 1«God kontakt: praktisk kommunikasjonslære». Kvalbein, Asbjørn. IJ-forl.. 1999.
  2. 2«Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier». Schwebs, Ture Otnes, Hildegunn. Fagbokforlaget. 2006.

Læringsressurser

Medier

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter