Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Medier ChevronRight
  5. Boken og boktrykkerkunstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Boken og boktrykkerkunsten

Selv om vi lever i en digital verden, omgir du deg med bøker hver dag. Ikke minst gjelder det på skolen. Bøkene du leser er masseproduserte, de kan finnes på flere språk, og de kan inneholde fotografier.

Johann Gutenbergs trykkeri. Foto.
Håndskrevet bibelside. Foto
Bibelside

Ordet bok kommer av bøk, muligens fordi germanerne skrev på bøketavler. Bøkene kom til Norge for omtrent 1000 år siden. De første bøkene var helt annerledes enn de vi ser i dag. Middelalderens bøker var håndskrevne i stort format, ofte vakkert dekorert. Hver bok var unik og framstilt i kun ett eksemplar.

Boktrykkerkunsten

Det store skillet i Europas mediehistorie skjedde da tyskeren Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten omkring 1450.[1]

Boktrykkerkunsten var allerede oppfunnet av kineserne før Gutenberg, men det var Gutenberg som tok teknikken i bruk i Europa. Nå kunne det produseres mange like eksemplarer av den samme teksten. Det medførte at helt identiske tekster kunne leses og studeres på forskjellige steder uavhengig av hverandre.

Johann Guenberg. Illustrasjon
Johann Gutenberg

Trykkekunsten gjorde det mulig å masseprodusere tekster for et publikum av individuelle lesere, altså fra en til mange, og dette er siden blitt mønsteret for moderne massekommunikasjon.

Boken som medium

Boken som medium er kjent, og vi skal ikke her skrive bokens historie eller beskrive alle slags typer bøker og trykksaker som finnes.

Vi kjenner til at boken har vært oppfattet som trussel og som velsignelse. Bøker er blitt brent på bokbål og bøker er blitt brukt som middel til å få makt. Bokens betydning for spredning av folkeopplysning og lærdom har vært og er fortsatt av grunnleggende betydning. Bibliotekene har i vårt samfunn gitt muligheter for alle til å lese alle slags bøker. Mye av dette har i de senere år blitt erstattet av e-boka.

  1. 1«Norsk mediehistorie». Bastiansen, Henrik Grue Dahl, Hans Fredrik Dahl, Hans F Hans Fredrik, Dahl. Universitetsforl.. 2008.

Læringsressurser

Medier

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter