Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonsteoriChevronRight
  4. Medier ChevronRight
  5. Skriftlige medierChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skriftlige medier

Menneskene har kommunisert med bilder i mange tusen år før skriften dukket opp. Skrift regnes som den viktigste av alle menneskelige oppfinnelser. Den gav menneskene muligheten til å strukturere tankene og dele disse på en ny måte.

Hulemalerier. Foto.
Hulemalerier

Hva slags funksjon hadde hulemaleriene?

De eldste hulemaleriene vi kjenner til finner vi Frankrike. Alderen på disse anslås å være ca 32000 år gamle, og de ble laget under den perioden vi kjenner som steinalderen. Ganske nylig er man blitt oppmerksom på at de som laget hulemaleriene også skrev symboler. Men vi vet ikke om dette var en type skrift eller religiøse eller rituelle symboler. Inkaenes snorer fra omtrent 1200 e.Kr, kunne også hjelpe dem til å huske ting. Men skrift er selvsagt noe annet enn bare et middel for å huske.

Skriftspråket blir til

Kileskrift fra Mesopotamia. Foto.
Kileskrift

Oppfinnelse av skrift er en av de største landevinninger menneskene har gjort. Det er vanlig å regne sumererne i det sørlige Mesopotamia (I dag: Irak) som oppfinnere av kileskriften rundt 3500 f.Kr.

Navnet skyldes at skriften fremkom ved at sumererne presset en kantet griffel inn i våt leire slik at det ble dannet kileformede tegn. Disse kunne settes sammen i ulike antall og vinkler.

Piktografiske tegn

Hieroglyfer. Foto.
Egyptiske hieroglyfer

Også når skrift har bildelignende utseende så er skriften noe annet enn bilder. Eksempel på dette er slik som egyptiske hieroglyfer (hellig inngravering) og noen kinesiske symboler, såkalte piktografiske tegn, så er skriften noe annet enn bilder. Bilder representerer ting, skrift representerer en ytring, ord eller lyder som noen sier eller kan si.

Til skriften er det knyttet koder som forteller leseren hvordan tegnene eller ordene skal forstås. Leseren må kjenne denne koden for å kunne lese bildet. Skrift i denne betydning var og er den største av alle menneskets teknologiske oppfinnelser fordi den flytter tale fra munn og øre til en annen sans, nemlig synet.

Skriftspråket og tanken

Skriften endrer ikke bare talen, men også måten å tenke på.[1] Med skrift åpnes en ny verden. Skrift gir muligheter til å strukturere tanken på en ny måte. Det som er nedskrevet, kan gjentas når som helst og av hvem som helst som kjenner koden.

Uten skrift kunne vi ikke tenke slik som vi gjør, ikke bare når vi uttrykker oss skriftlig, men når vi utformer våre verbale utsagn. Mer enn noen annen oppfinnelse har skriften endret menneskets tenkemåte og bevissthet. Skriften etablerer et språk som er fjernet fra den som tenkte det og skrev det ned. Skriften lever sitt eget liv, noe som talen ikke kunne gjøre, før det ble mulig å gjøre opptak også av muntlig tale.

Uten skrift, er ordet borte idet det er sagt. Derfor fant avsenderen gjerne på ulike knep for at det skulle være lettere for mottakeren å huske det som ble sagt. For eksempel kunne man bruke gjentakelser, billedlige uttrykk, ordtak og liknende som gjorde at budskapet ble lettere å huske. En lyd er borte når den er uttalt, et skriftbilde består. Dette er den store gevinsten med skrift. Lyden er blitt synliggjort, visualisert.

  1. 1«Orality and literacy: the technologizing of the word». Ong, Walter J. Routledge. 2002.

Læringsressurser

Medier

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter