Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Om Kommunikasjon og kultur 3ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Om Kommunikasjon og kultur 3

Programfaget kommunikasjon og kultur 3 er ett av to programfag som bygger videre på kommunikasjon og kultur 1. I kommunikasjon og kultur 3 fordyper vi oss i hvordan kulturelle faktorer påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer.

To elever samarbeider. Foto.
Elever øver til eksamen.

Om faget

Faget har de to hovedområdene "kultur- og kommunikasjonsteori" og "kommunikasjon". Læringsressursene kan dekke kompetansemål fra ett eller begge hovedområdene. I noen tilfeller er det også aktuelt å trekke inn fagstoff fra både KK1 og KK2, fordi fagene har overlappende emner. Oppgavene har både en praktisk og teoretisk tilnærming til faget.

Kultur- og kommunikasjonsteori

For dette hovedemnet finnes følgende kompetansemål:

 • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon
 • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer
 • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer
 • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer

Læreplanen presiserer at et viktig hovedområde er hvordan kulturelle faktorer påvirker kommunikasjon. Det legges også vekt på kulturelle verdier som er sentrale for ulike former for kommunikasjon, og hvilke utfordringer ulike kulturmøter representerer. Aktuelle kommunikasjonsteorier som nevnes, er samtaleanalyse, pragmatikk og semiotikk.

Kommunikasjon

For dette hovedområdet er disse kompetansemålene aktuelle:

 • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
 • gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
 • gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon
 • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
 • samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det
 • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

Sentralt i dette hovedområdet er kommunikasjonsprosesser og sosial samhandling i ulike sammenhenger, sjangere og situasjoner. Alle former for kommunikasjon som skaper og opprettholder sosiale relasjoner, og medienes rolle, skal belyses.

Vurdering og eksamen

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Læringsressurser

Om Kommunikasjon og kultur 3