1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Arbeidsplaner og eksamen KK2ChevronRight
  4. Eksamensordning KK2ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eksamensordning KK2

I mai og juni er det eksamen for VG2 og VG3. I faget kommunikasjon og kultur 2 kan du trekkes ut til enten muntlig eller skriftlig eksamen.

Et lokale klart til skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Du kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 2. Denne eksamenen er sentralgitt, som vil si at den er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og skal leveres elektronisk. Eksamensordningen innebærer en forberedelsesdag. Da vil man få utlevert et forberedelseshefte med angivelse av tema og problemstillinger.

Informasjon og tips om skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 2

Informasjon og tips om den skriftlige eksamensordningen finner du her: Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen på KK2?

Muntlig eksamen

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag - 48 timer før eksamen

Siden kommunikasjon og kultur 2 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen av hvilket fag du kommer opp i vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det er vanlig at grupper på 6- 8 elever trekkes ut i samme faggruppe/klasse.

Forberedelsesdel - 24 timer før eksamen

Fra våren 2014 ble det vedtatt at muntlig eksamen skal ha en obligatorisk forberedelsesdel.[1] Det innebærer at du 24 timer før selve eksamen får oppgitt tema eller problemstilling. Du skal så utarbeide en presentasjon i tilknytning til dette. Du bør ikke lage en presentasjon der du bruker mer tid enn 10 min (hold presentasjonen for deg selv, og se på klokka) I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.

Selve eksamen - inntil 30 min.

Det eneste du kan ta med deg på eksamen er dine egne notater og relevante hjelpemidler knyttet til presentasjonen du har forberedt.[2] Det vil normalt settes av 10 min. til presentasjonen (inntil 1/3 av eksaminasjonen). I de øvrige 20 minuttene skal det samtales om problemstillinger i det som er presentert, slik at du får mulighet til å vise din helhetlige kompetanse i faget. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen du viser på selve eksamen.

  1. 1«Lokalt gitt muntlig eksamen». Utdanningsdirektoratet. 2014.
  2. 2«§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring». Utdanningsdirektoratet. 2014.

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen KK2