1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Litteratur og samfunnChevronRight
  5. Hvorfor bruke historisk-biografisk metode?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor bruke historisk-biografisk metode?

Når vi ser filmer eller leser bøker, kan det glede oss å kjenne igjen hendinger, steder og personer fra virkeligheten. Slik kan det også være med tekster vi leser: Å kjenne forfatteren bak teksten vil for mange gi en økt interesse for selve teksten.

Forfatteren Karl Ove Knausgård skriver om sitt eget liv i romanserien Min kamp.

Hvilke konsekvenser og hvilken betydning har det egentlig for oss å kjenne den vi kommuniserer med? Tenk deg at noen du ikke vet hvem er, ringer hjem til deg en kveld og begynner å spørre deg om kjøpevaner, hvilket TV-program du pleier å se på eller hvor ofte du går på kino. Hvilke opplysninger vil du egentlig ut med uten at du vet hvem som ringer eller hvem og hva denne representerer?

Sammenlignet med en vanlig muntlig samtale kan vi som regel slå fast at vi er varsomme med å utlevere personlige sider ved oss selv til mennesker vi ikke vet noe om. I det minste vil vi vite hva eller hvem de representerer.

Å kjenne forfatteren

Også et litterært verk kan vi se på som en slags samtale mellom forfatter og leser: Forfatteren sender fra seg en tekst som han personlig har skrevet, og som kan være et resultat av det mennesket han er og den kulturen han kommer fra. Leseren på sin side møter verket i en mer eller mindre privat lesesituasjon og trekker sine personlige tolkninger ut av teksten. Han reagerer på det han leser på mye av den samme måten som han gjør når han har muntlige samtaler med personlige venner.

For de fleste vil det også være avgjørende å kjenne samtalepartneren for å kunne forstå hva hun eller han egentlig mener. Overfor ukjente personer vet vi ikke alltid like godt og intuitivt hva de vil med samtalen. Har de kanskje en skjult agenda? Vil de selge oss noe? Er den som snakker til oss ironisk, eller mener hun virkelig det hun sier?

Slike tanker ligger også til grunn for den historisk-biografiske metoden: Vi må kjenne avsenderen (altså forfatteren) for å kunne forstå hva han mener med teksten og hva han vil oppnå med den.

I denne metoden tenker en seg en vekselvirkning mellom forfatter og verk:

  • Hvordan reflekterer verket forfatterens liv?
  • Hvodan reflekterer verket miljøet rundt forfatteren?
  • Hvordan kan verket tolkes på bakgrunn av slike kunnskaper?

Læringsressurser

Litteratur og samfunn