1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Litteratur og samfunnChevronRight
  5. KontekstbegrepetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kontekstbegrepet

I den nyhistoristiske metoden ligger det også et syn på teksten som sier at en tekst må forstås ut fra sin egen samtid. I praksis innebærer dette at en må forstå konteksten for å forstå teksten.

Making a martyr: Veggmaleriet av Sylvi Listhaug er vanskelig å forstå uten å kjenne til debatten i media våren 2018.

For nyhistorismen er nettopp konteksten like interessant som nettopp teksten. Det er likevel viktig å huske på at i nyhistorisk tenking henger nettopp tekst og historie tett sammen, og at en ikke kan skille det ene fra det andre. Det er nemlig bare gjennom tekst at vi har tilgang på kontekst!

Med tanken om at alle tekster bærer preg av det samfunnet de oppstår i, kommer det også som en konsekvens at alle tekster i større eller mindre grad er intertekstuelle. De inneholder andre spor og rester av andre tekster – fiksjonstekster og også andre teksttyper som for eksempel lovsamlinger, brev, artikler, eller muntlige og sammensatte tekster.

Forfatteren påvirket av samfunnet

Innenfor nyhistoristisk tenking trenger ikke intertekstualiteten være bevisst, og i de fleste tilfellene er den kanskje ikke det heller. Forfatteren, skaperen av verket, er selv påvirket av den diskursen han lever innenfor, og det er utenkelig at dette ikke påvirker ham i det han skriver også.

Det er likevel ikke forfatteren som er mest interessant for nyhistorismen, men derimot det samfunnet eller den kulturen han lever eller har levd i, og som har påvirket forfatteren. Et verk vil kunne vise leseren hvilke ideer og ideologier som er rådende og sterke innenfor en kultur.

På samme tid kan verket påvirke kulturen. Gjennom å være et talerør for rådende tanker i samtiden, blir verket også med på å forsterke disse. Å lese et verk med nyhistoristiske briller, kan derfor vise oss hvor mye makt det ligger i tekster.

Læringsressurser

Litteratur og samfunn