1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Litteratur og samfunnChevronRight
  5. NyhistorismenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nyhistorismen

Om du allerede har jobbet med diskursanalyse, vet du at en sentral idé i denne metoden er at alle tekster bærer spor av det samfunnet eller den kulturen teksten er oppstått i. Konteksten er altså sentralt i litteraturteorien nyhistorisme.

Er grafitti en teksttype som er godtatt i samfunnet vårt?

Tekster kan speile kultur og samfunnsforhold. For mottakeren er dette ofte viktig kunnskap når en skal finne fram til hva som er meningen i de meldingene som blir sendt.

Nyhistorismen bygger på det samme idégrunnlaget: alle tekster må vi se på som en del av en større diskurs, og for å forstå teksten, må vi også kjenne diskursen den inngår i.

Litteraturen kan vi på sin side si er en bit av et større tekstsamspill der mange typer tekster til sammen er et produkt av det samfunnet de har oppstått i. Alle samfunn vil dyrke fram tekster som er "godtatt" og fortrenge tekster som ikke er det. På den måten kan den totale tekstkulturen si oss mye om samfunnet ellers. Det er da også et av målene med nyhistorismen.

Utifra det kan vi også si at nyhistorismen ikke feller noen dom verken over litteratur eller kultur, men heller har et overordnet perspektiv på de begge.

Læringsressurser

Litteratur og samfunn