1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Litteratur og samfunnChevronRight
  5. Hovedretninger i litteraturforskningenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hovedretninger i litteraturforskningen

Litteraturteoriene studerer ulike sider ved en tekst. Her skal vi se på hvordan vi kan plassere teoriene inn i den enkle kommunikasjonsmodellen og knytte dem til enten avsender, melding, mottaker eller kontekst.

Det er mange måter å dykke ned i litteraturteorien på. Vi kan orientere oss etter teoretiske ”skoler" eller retninger i litteraturteorien. Vi kan også orientere oss etter sentrale litterære spørsmål, eller som vi skal gjøre her, etter hvilket element i den enkle kommunikasjonsmodellen teorien fokuserer på.

Modellen som du kjenner fra tidligere, kan vi sette opp slik:

Kommunikasjonsmodellen

Langt på vei kan vi plassere ulike teorier om litteratur etter hva de fokuserer på i denne modellen. Vi skal se særlig på fire teorier som hver vektlegger sitt element i modellen:

  1. Avsender: Historisk-biografisk metode
  2. Tekst: Nykritikken
  3. Mottaker: Reader-response
  4. Kontekst: Nyhistorisme

Til hver av disse teoriene er det flere nærliggende teorier som vi vil komme inn på i flere artikler.

Læringsressurser

Litteratur og samfunn