1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. Musikalske sjangrerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Musikalske sjangrer

Sjangerbegrepet innenfor musikken er noe ulikt det vi finner i litteraturen. Vi tenker gjerne mer på musikalske retninger eller strømninger med visse kjennetegn når vi skal klassifisere musikk.

Svartmetall-gruppen Slipknot opptrer under Roskilde-festivalen i Danmark i 2009.

Vi kan grovt sett dele musikk inn i fire hovedstrømninger: Folkemusikk, klassisk musikk, jazz og populærmusikk.

Folkemusikk

Folkemusikken er den mest grunnleggende, på samme måte som folkediktningen. Den er opphavet til både klassisk musikk, jazz og populærmusikk.[1] Edvard Grieg hentet for eksempel elementer fra norsk folkemusikk i sine klassiske verk fra 1800-tallet.

Klassisk musikk

Med klassisk musikk tenker vi i hovedsak på europeisk musikk fra 1500-tallet og utover. På 1600- og 1700-tallet finner vi de store kjente klassiske komponistene som Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart og Ludvig van Beethoven. Klassisk musikk bærer gjerne preg av et historisk perspektiv. De fleste av oss kjenner til historiske klassiske komponister, men kan du navnet på en nålevende klassisk komponist?

Jazz

Jazz har sitt opphav i afroamerikansk musikk, noe også deler av populærmusikken har. Det er mange berøringspunkter mellom jazz og populærmusikk, men jazz er i dag etablert som en selvstendig tradisjon, og det er naturlig å skille disse fra strømningene fra hverandre.

Populærmusikk

Begrepet "populærmusikk" kan virke misvisende, og betyr ikke kun musikk som er populær. Det finnes mye klassisk musikk som er populær, for eksempel Ludwig van Beethovens "Skjebnesymfonien", men som ikke regnes som populærmusikk.

Pop og rock

Pop og rock er begreper som gjerne brukes om populærmusikk. Popmusikk kjennetegnes gjerne av et glattere uttrykk enn rock med tydeligere melodilinjer, mens rock har et mørkere bilde. Abba er et popband, Metallica er et rockeband og Beatles er mer i overgangen pop/rock. Vi bruker begrepene pop og rock for å si noe om stilarter.

Det er knyttet både forskjeller i verdier, livsstil og miljøer til disse begrepene. I boka Wow! Populærmusikkens historie blir forskjellen på pop og rock beskrevet slik:

Pop blir gjerne oppfattet som lettere og glattere, mer underholdningspreget, enn rock, som på sin side oppfattes mer seriøs eller autentisk. Pop assosieres gjerne med synthesizere og orkestrering, og et mykt og kommersielt kalkulert sound med lite improvisasjon, mens rock assosieres med el-gitarer og hese vokalister, friere og mer progressiv i uttrykket.[2]

Sjangerblanding

Innenfor populærmusikken finner vi i dag mange retninger, og sjangerblanding er ganske vanlig. For eksempel finner vi sjangre som hard rock, indie rock, heavy metal, black metal, funk, disco, hip hop, house, electronica, country, blues, soul og reagge. Mange artister og band er krysninger mellom ulike sjangre, og de kan utvikle og endre musikkstilen sin over tid. Det er også artister som blander på tvers av hovedretningene, som for eksempel opera og hard rock.

  1. 1«WOW! Populærmusikkens historie». Blokhus, Yngve Molde, Audun. Universitetsforlaget. 1996.
  2. 2«WOW! Populærmusikkens historie». Blokhus, Yngve Molde, Audun. Universitetsforlaget. 1996.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster