1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. Rytme, melodi og harmoniChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rytme, melodi og harmoni

Når du skal lære deg å beskrive musikk, trenger du flere fagbegrep. Du kan for eksempel se på alt fra instrumentvalg, til rytmer, harmonier, melodien og strukturen når du skal beskrive verket du hører på.

Musikere og instrument

Musikk oppstår når rytme, melodi og harmoni kombineres. Sammen med instrumenter og vokal legger dette grunnlaget for mye forskjellig musikk. Antall musikere kan variere fra en person til flere hundre, og det finnes en rekke instrumentvalg. Dette er samtidig med på til en viss grad å definere de musikalske sjangrene.

Rytmer

Når noter spilles etter en puls og en taktart, oppstår en rytme. Det enkleste er å forestille deg hvordan du vil danse etter en bestemt type musikk, og hvordan du opplever at det er naturlig å bevege kroppen.

Skolekorpset som marsjerer på 17. mai, må marsjere i 2-takt eller 4-takt. Det blir ganske vanskelig å marsjere i 3-takt. Skal du derimot danse en klassisk vals, er 3-takt helt naturlig, og vals i 2-takt er ikke en gang et alternativ.

I vår vestlige kultur er taktartene 2/4, 3/4, 4/4 og 6/8 de vanligste, mens andre kulturer kan ha andre taktarter. Mye av dagens populærmusikk går i 4/4-takt, og det er enkelt å finne takten og pulsen når man hører på musikken.

Melodi og harmoni

Ifølge barokkens affektlære skulle melodien være enkel og elskverdig. Melodier kan utformes på et uendelig antall måter, og kan gi uttrykk for ulike følelser. Det som i første rekke spiller inn, er om sangen går i dur eller moll.

En harmoni oppstår når vi spiller flere toner samtidig som klinger sammen, gjerne tre eller fire. Dette kaller vi akkorder. Mange barnesanger og rock- og poplåter kan spilles med ganske få akkorder, gjerne bare tre eller fire, som gjentas. Det er vanlig å bygge opp en låt slik at akkordrekker i vers og refreng gjentas.

Oppbygning

Tre viktige prinsipper du kan bruke for å si noe om oppbygning og struktur i musikk, er gjentakelse, variasjon og kontrast. I Kaizers Orchestras "Die Polizei" er melodilinjen den samme i versene, men teksten varierer. Begge versene avslutter på samme måte med ordene "Die Polizei". Deretter bygger låten seg opp mot refrenget som har et mer utfyllende lydbilde, og det blir sunget på engelsk. Slik vil en låt ha element av gjentakelse, variasjon og kontrast, og det blir struktur og sammenheng i låten, eller teksten. Her finner du teksten "Die Polizei".

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster