1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. Antikken og den musiske kunstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Antikken og den musiske kunsten

Ordet musikk kommer fra det greske ordet ”mousiké”, som står for den musiske kunsten eller musenes kunst. Musene var unge, vakre kvinner som var kunstens og vitenskapens gudinner. I dag legger vi noe annet i ordet "musikk".

Maleriet viser guden Apollo og musene som var beskyttere av kunst.

De musiske kunstene

I antikken var de musiske kunstene ikke bare sang og spill, men også diktning, dans og til og med astronomi. Den musiske kunsten var et uttrykk for den åndelige kulturen i motsetning til den fysiske, og menneskene kunne frambringe denne kunsten gjennom inspirasjon fra musene. Musen var en guddom som kunne ta bolig i bestemte menneskehjerter og bringe fram noe guddommelig gjennom dem.[1]

I denne episoden av Mytekalender på P2 kan du høre mer om musikkens mytologi og myten om "Orfeus og Evrydike".

Mytekalenderen på NRK P2

0:00
Mytekalender NRK P2: Om Orfeus og Evrydike

Musikk, kropp og følelser

Det guddommelige perspektivet ved musikk er ikke det første vi tenker på i dag, men musikk er knyttet både til følelsene våre og til kroppen gjennom dans og bevegelse. Trancemusikk, som har utviklet seg fra house og tecno, vil få lytteren inn i transe ved nettopp å gjenta melodiske og rytmiske element.

Når du går på en konsert, er musikkopplevelsen noe som er der og da, og den er subjektiv. På samme måte som en roman kan leses på ulike måter, kan et musikkverk tolkes på mange måter, alt avhengig av hvor mye og hva slags musikk du kjenner til på forhånd.

Kan all lyd være musikk?

Det er vanskelig å sette ord på hva musikk egentlig er. Musikk har gjerne blitt kalt organisert lyd, og den amerikanske eksperimentelle komponisten John Cage utfordrer tanken vår om hva lyd er i verket "4.33" (1952). Under urframføringen trådte en pianist inn på scenen, satte seg ned foran pianoet, lukket pianolokket, satte en stoppeklokke på pianoet og ble sittende der til det hadde gått fire minutter og trettitre sekunder.

Cages tanke var å få fram at all lyd kan være musikk. Det kunne for eksempel være publikum som hostet, hvisket sammen eller vrikket seg på stolsetene.

  1. 1«Musikk og tanke. Hovedretninger i musikkestetikkens historie fra antikken til vår egen tid». Benestad, Finn. Aschehoug. 1976.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster