1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. SkjermteksterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skjermtekster

Tekster kan leses på mange måter. En roman eller en film er som oftest lineær. Vi leser sjelden den siste siden i en roman først, og vi starter ikke med å se slutten av en film. Men hvor er begynnelsen og slutten på nettsidene til Dagbladet?

Hva leser du på nett? Hva leser du på papir?

Tekstene vi leser på nettet består nesten utelukkende av sammensatte tekster. Slike digitale tekster kalles gjerne skjermtekster, noe som forteller oss at det er en digitalisert tekst designet for en skjerm. Virkemidlene hypertekstualitet, interaktivitet og multimedialitet blir gjerne sett på som kjennetegn ved slike tekster.[1]

Skjermtekster og sjangrer

Å dele skjermtekster inn i sjangre er ikke alltid like lett. Mye av det vi bruker Internett til i dag, har vi tidligere brukt, og bruker, andre medier til, som å lese bøker, se film eller høre på radio.

Samtidig har digital medieteknologi gjort det mulig med andre typer tekster, men som likevel vil ha sjangertrekk fra de tradisjonelle sjangrene. Blogg har trekk fra dagboksjangeren, mens chatting har trekk fra en muntlig samtale. Ofte ser vi at skjermtekstene har trekk fra forskjellige sjangre, samtidig som nettsteder har noen fellestrekk uavhengig av sjanger.

Et nettsted er dynamisk og i stadig endring, det er hypertekstuelt og multimedialt, og veldig mange er offentlige og dermed tilgjengelig for alle (sett vekk fra sider som krever passord). Du kan lese mer om internett og moderne medier i artikkelen Over til personlige medier 2000–2020.

  1. 1«tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier». Schwebs, Ture Otnes, Hildegunn. Cappelen Damm/LNU. 2006.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster