1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. InformasjonsverdiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Informasjonsverdi

Det er ikke tilfeldig hvordan elementene i en sammensatt tekst blir plassert i forhold til hverandre. Leseretningen vår gjør at vi legger merke til noen element før andre, og det gir elementene ulik informasjonsverdi.

Hva er leseretningen på disse plakatene?

I delen om tekstlingvistikk sa vi at vi vanligvis plasserer kjent informasjon først i en setning, deretter ny ukjent informasjon. Det samme gjelder for bilder; det kjente blir plassert til venstre, det ukjente til høyre. Et typisk eksempel på dette finner vi i ”bli ny-reportasjer” i ukeblad: Bildet av ”før” vil alltid være plassert til venstre, mens ”nå” er plassert til høyre.

Plassering avgjør informasjonsverdi

Informasjonsverdi vil si at elementene i en multimodal tekst vil ha ulik informasjonsverdi avhengig av hvor de plassert. Vi kan plassere element til høyre eller venstre, øverst eller nederst, eller i sentrum.

Horisontal struktur

Vi leser bilder fra venstre mot høyre, og vi tenker oss at gitt eller kjent informasjon kommer først, deretter ny informasjon. Mange nettsider har for eksempel en trestruktur plassert til venstre. Den ligger stabil, og her vil du finne kjent informasjon. Blikket vårt vil søke først til venstre, deretter mot høyre, og teksten har en horisontal struktur.

Vertikal struktur

På reklameplakater vil du gjerne se et stort bilde av produktet øverst, og en utfyllende faktatekst nederst. Da ser vi på øverste del av bildet som det ideelle, mens det nederste som det reelle. Teksten får da en vertikal struktur.

Sentrert struktur

Strukturen kan også være sentrert. Da er det viktigste plassert i sentrum, og elementene rundt har roller som er underordnet sentrum.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster