1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
  5. Visuell grammatikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Visuell grammatikk

Hvordan leser du bilder? Prøv å legge merke til hva som fanger din oppmerksomhet først i for eksempel en reklame. Er det bildet eller teksten som fanger øyet? Hva med overskrifter og bildetekster?

Hva fanger øyet ditt først i denne reklameplakaten?

Lesemåten i vestlig kultur går fra venstre til høyre. Kanskje husker du eksemplet fra KK1 om legemiddelfirmaet som ville selge hodepinetabletter i Nord-Afrika og lagde en tegneserie for å vise hvor effektive disse tablettene var, men glemte å undersøke leseretningen i landet. Den måten vi leser skriftlige tekster på, er tilsvarende for hvordan vi leser bilder.

Valgkampanje: SV tok i bruk overraskende metoder før valget i 1997.

Vestlig leseretning

Vi skal se nærmere på hvordan vi i vår vestlige kultur leser multimodale tekster, for eksempel reklameplakater og nettsider. Dette handler om hvordan innholdsmomentene i en multimodal tekst er plassert:

  • Hvor er overskriften?
  • Hvor er bildene?
  • Hvilke bilder er plassert hvor
  • Hvor er den skriftlige teksten plassert?

Visuell grammatikk

Teoretikerne Gunther Kress og Theo van Leeuwen har forsket mye på dette. De har kommet fram til noen bestemte normer for hvordan vi leser bilder, og hvordan denne lesemåten endrer seg avhengig av tid, sted og kultur. På samme måte som språket har en "grammatikk", har også multimodale tekster sin "grammatikk". Vi kan kalle det en visuell grammatikk[1]

Selv om leseretningen kan variere, mener Kress og van Leeuwen[2] at det ligger noen prinsipper til grunn for hvordan vi leser multimodale tekster. Lesemåten vår er ikke tilfeldig. Vi skal se nærmere på tre slike faktorer, som også sier noe om bildekomposisjon: informasjonsverdi, framtredenhet og innramming.

  1. 1«Reading Images. The Grammar of Visual Design». Kress, Gunther van Leeuwen, Theo. Second. Routledge. 2006.
  2. 2«Reading Images. The Grammar of Visual Design». Kress, Gunther van Leeuwen, Theo. Second. Routledge. 2006.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster