1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Tekst og kontekstChevronRight
  4. Samspill i sammensatte teksterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Samspill i sammensatte tekster

Dagens teknologi har gjort det mulig å kombinere skrift, bilde, lyd og film på mange måter. Hver av disse modalitetene eller teksttypene har sine kjennetegn, samtidig som ny mening og et spennende samspill kan oppstå i det de settes sammen.

Motorsykkelen er satt sammen av flere ulike deler. De må spille sammen for at den skal fungere. Slik er det også med sammensatte tekster.

Selv om teknologien har gjort det enklere å kombinere ulike modaliteter, er ikke sammensatte tekster noe nytt. Vi finner tekster som kombinerer skrift og bilder langt tilbake i historien.

I dette emnet vil vi konsentrere oss om hvordan sammensatte tekster er komponert. Hva bidrar de ulike modalitetene med i en tekst, og hvordan spiller modalitetene sammen?

Vi vil se nærmere på hvordan vi "leser" bilder, og på hva som kjennetegner skjermtekster; det vil si tekster vi leser på en skjerm. Vi skal også finne ut mer om hva musikk er, og se på samspillet mellom levende bilder og musikk.

Læringsressurser

Samspill i sammensatte tekster