Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Teksttolkning og tekstproduksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teksttolkning og tekstproduksjon

Målet med alle tekstanalyser er å forstå teksten bedre, gå i dybden og avdekke flere sider ved teksten. I norskfaget har du allerede lært ulike måter å analysere sakprosa og skjønnlitteratur på. Hva du vil finne ut, bestemmer hvilken metode og verktøy du bruker.

Spiseskjeer med ulikt krydder. Foto.
Analyse handler om å finne ut hvordan delene påvirker helheten, slik krydderne påvirker hvordan vi opplever maten.

I faget Kommunikasjon og kultur 2 skal du fordype deg i tekst og tekstteori. I dette er naturlig nok arbeid med tekster sentralt. Det innebærer både det å anvende ulike analysemetoder, men også det å produsere ulike typer tekster selv.

Innledningsvis vil vi her se nærmere på hvordan du bruker analysemetoder fra tekstteori på ulike typer tekster. Dette er et kompetansemål som vil være gjennomgående hele skoleåret, og det er kanskje først når du nærmer deg eksamen at du vil mestre dette målet fullt ut. Her finner du råd om hvilke teorier som kan være nyttige å bruke når, og hva teksttolking i KK2 innebærer.

Deretter ser vi nærmere på det å skrive fagtekster og på det skriftlige fordypningsarbeidet.

Læringsressurser

Teksttolkning og tekstproduksjon