1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. Teorier om tekstChevronRight
  4. Fortellings- og fortelleteoriChevronRight
  5. Gonzo-journalistikk og featureChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gonzo-journalistikk og feature

I nyere journalistikk har det i noen miljøer etter hvert vokst fram en erkjennelse om at en tekst aldri kan være objektiv eller nøytral, og kanskje bør den ikke være det heller?

Hunter S. Thompson

En tidlig variant av denne erkjennelsen er kjent som gonzo-jounalistikk. Denne formen for journalistikk blir som regel knyttet til journalisten Hunter Stockton Thompson (1937 – 2005), og er kjennetegnet av blant annet å være en blanding av fiksjon og fakta.

Flere av de trekkene vi har trukket fram ved den upålitelige fortelleren, er også typiske for gonzo-journalistikken: Fortelleren har ofte begrenset med kunnskap om det han skriver om, og ikke minst er han sterkt subjektiv.

Les mer om Hunter S. Thompson.

Feature-artikler

En mer moderat versjon av gonzo-journalistikken er det vi kaller feature eller feature-artikler. Slike artikler er også preget av en tydelig journalist; altså en journalist som gir teksten et personlig preg gjennom å fortelle hvorledes hun eller han selv opplever det det blir fortalt om. Det kan skje ved å formidle sanseinntrykk, personlige meninger, skildre stemning, og selvsagt ved å bruke personlig pronomen eller jeg-forteller.

Slike feature-artikler er blitt særlig vanlige i helge-utgavene i de største avisene, både i Norge og verden ellers.

Både gonzo-journalistikk og feature-artikler representerer et litt annet syn på formidling av nyheter og sannhet enn det de tradisjonelle avis-og medietekstene har: Sannhet kan godt være subjektiv og farget av personlige meninger.

Læringsressurser

Fortellings- og fortelleteori